Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Alcoholverbod in de voetgangerszone

Vanaf 1 februari 2020 is het gebruik van alcoholische dranken in de openbare ruimte van de voetgangerszone verboden van 24u tot 6u. De consumptie van alcoholische dranken is wel toegelaten op vergunde terrassen en bij evenementen die door de Stad Brussel zijn toegelaten of georganiseerd.

Het reglement is van toepassing van 1 februari 2020 tot 31 januari 2021.

Sancties

Een overtreding wordt bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 350 euro. De boete wordt verhoogd in geval van herhaling binnen 2 jaar na het opleggen van een administratieve boete, zonder ooit de som van 350 euro te kunnen overschrijden.

Bij een overtreding wordt de alcohol in beslag genomen. Bij een administratieve inbeslagname kunnen de in beslag genomen voorwerpen worden vernietigd.

Reglement

Perimeter

Het reglement is van toepassing binnen volgende perimeter:

Gemaakt 30/01/2020 (bewerkt op 02/08/2020)