Alternatieve mobiliteit

Privébedrijven die carsharing aanbieden in Brussel:

Actieplan:

Free-floating:

Autodelen met mensen uit uw buurt:

Meer info:

Onder carpoolen verstaat men een gezamelijk gebruik van de wagen. Meerdere personen gebruiken samen de wagen voor het afleggen van een zelfde traject.

Carpool biedt een dienst van carpooling aan en wil iedereen helpen om in België medereizigers te zoeken:

Delen van elekrische scooters in Brussel:

Er zijn verschillende mogelijkheden om (automatisch) een fiets te huren in de Stad Brussel:

ZIE OOK