Ans Persoons

Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, Wijkcontracten en Participatie.

Ans Persoons, geboren in Antwerpen, is een nieuwkomer in de gemeenteraad. Ze studeerde geschiedenis in Gent en politieke wetenschappen aan Sciences Po in Parijs. Na omzwervingen in verschillende andere steden vond ze een thuis in Brussel.

De afgelopen zeven jaar werkte ze bij het Verbindingsbureau Brussel - Europa aan de integratie van de internationale gemeenschap in Brussel en het versterken van de positie van Brussel als hoofdstad van Europa. Ze nam er onlangs ontslag om voltijds schepen te kunnen zijn.

Volgens Ans bestaat de grootste uitdaging voor Brussel erin om alle jongeren in deze stad de kansen te geven die ze verdienen en te slagen in het leven. Ze is politiek actief omdat ze vindt dat een samenleving niet kan tolereren dat een deel van haar bevolking uit de boot valt. Daarom gelooft ze sterk in de wijkcontracten, waarmee de stad extra investeert in haar meest kwetsbare wijken.

Ze hecht ook veel belang aan openbare ruimte – de ruimte die we allen delen – en wil meer pleinen en straten opknappen, vergroenen en teruggeven aan bewoners, voetgangers en fietsers. Ans woont in de Kaaienwijk, vlak bij het kanaal.

Departement Organisatie

  • Brussel Participatie (voorheen Huis van de Participatie en van het Burgerschap)
  • Voorzitterschap van de Wijkfora

Departement Stedenbouw

  • Coördinatie van de Herwaarderingsacties (Wijkcontracten)
  • Striproute

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Ontspanning

  • Betrekkingen met de vzw Jeugd in Brussel
  • Als Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden, in overleg met de betreffende Schepenen: samenwerking aan initiatieven uitgaande van de Vlaamse gemeenschap of de VGC, lokale beleidsplannen (sport, jeugd,…)

Annelies Smets (Nederlandstalige pers)
Persattaché
Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel
Tel.: 02 279 44 12
GSM: 0496 49 84 64
E-mail: annelies.smets@brucity.be

Thi-Tiên Trân (Franstalige pers)
Persattaché
Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel
Tel.: 02 279 44 17
E-mail: thi-tien.tran@brucity.be

2017

2016

2015

2014

2013

Ans Persoons

PRAKTISCHE INFO