Architectuurwedstrijd Nieuwe Graanmarkt

De Stad Brussel organiseert een architectuurwedstrijd om de Nieuwe Graanmarkt te hertekenen, in samenwerking met de Brusselse Bouwmeester.

Participatie en voorbereidende studies

Ter voorbereiding van deze wedstrijd heeft de Stad reeds verschillende stappen gezet:

  • Een historisch studie die de geschiedenis en verschillende evoluties die het plein gekend heeft doorheen de eeuwen in kaart brengt
  • Een fytosanitaire studie die aantoont dat de bomen op het plein gezond zijn
  • Een participatietraject met enerzijds de bewoners en handelaars, en anderzijds de jongeren die basketten op het plein en naar school gaan in de buurt
  • Op basis van al deze elementen heeft de Stad Brussel de afgelopen maanden verschillende ruimtelijke varianten onderzocht

Het participatieproces is beschikbaar op de website faireBXLsamen:

Externe site Nieuwe Graanmarkt

Oproep aan ontwerpers

Voor de eigenlijke uitwerking van de plannen zoekt de Stad Brussel nu een multidisciplinair ontwerpteam. Al het voorafgaand studiewerk en de participatieresultaten worden overgemaakt aan de deelnemende bureaus:

Externe site Architectuurwedstrijd Nieuwe Graanmarkt

Gemaakt 04/04/2023 (bewerkt op 27/09/2023)