Archief

Een markt in de Europese wijk?

Een markt in de Europese wijk?

Markten spelen in wijken een belangrijke rol als gezellige ontmoetingsplaatsen. Met volgende enquête peilt de Stad Brussel naar de verwachtingen van de buurt rond de eventuele opstart van een markt in de Europese wijk.

Laureaten van de oproep Made in Marolles 2019

Laureaten van de oproep Made in Marolles 2019

De eerste oproep voor burgerinitiatieven 'Made in Marolles' begin dit jaar had tot doel kleinschalige lokale initiatieven in het kader van het Duurzaam wijkcontract De Marollen te ondersteunen. Een voorstelling van de 10 laureaten is nu beschikbaar op de pagina van het wijkcontract.

Zin in een avontuur bij de politie?

Zin in een avontuur bij de politie?

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene organiseert een stage voor jongeren (van 15 tot 18 jaar) met een passie voor de politie. Ga de uitdaging aan en volg 2 weken stage bij de politie in de zomer van 2020. 

Woningenplan van het OCMW 2019-2024

Woningenplan van het OCMW 2019-2024

Het nieuwe Woningenplan 2019-2024 van het OCMW maakt deel uit van het '750 woningen'-project van de Stad Brussel en het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn).

Werken spoortunnel Clovislaan

Werken spoortunnel Clovislaan

Vanaf 14 oktober 2019 vinden er werken plaats aan het gewelf van de spoortunnel langs de Clovislaan, de Ambiorixsquare en de Karel De Grotelaan in Brussel. Deze vernieuwingswerken duren tot eind 2020.

Doe mee aan de enquête 'De Stad in wording'!

Doe mee aan de enquête 'De Stad in wording'!

Het nieuwe Gemeentelijke plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) 'De Stad in wording' is in voorbereiding. Dat strategisch document wil een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Stad Brussel. Tussen 14 oktober en 15 november 2019 wordt een online enquête gehouden om de analyse van het herziene plan te verrijken met uw mening.

Pagina's