Maatregelen coronavirus

 

Arnaud Pinxteren

Schepen van het Jonge Kind, Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing.

Arnaud Pinxteren werd geboren in 1977. Hij groeide op in Laken, waar hij nog steeds woont met zijn gezin.

Na een opleiding als econoom werd hij in 2001 onderzoeker in de openbare economie aan de CORE (UCL). Van 2002 tot 2004 werkte hij bij de cel Sociale Economie van de POD Maatschappelijke Integratie. In dezelfde periode is hij betrokken bij verschillende verenigingen, zoals Amnesty International en de hulp aan mensen zonder papieren.

In 2003 ging hij de politieke strijd aan bij Ecolo. Het jaar daarop werd Arnaud politiek adviseur in het kabinet van Brussels minister Evelyne Huytebroeck. Sinds 2009 werd hij verkozen als lid van het Brussels Parlement, en was hij belast met de Commissies Milieu, Territoriale Ontwikkeling en Infrastructuur.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij aangewezen als de 5de kandidaat op de lijst Ecolo-Groen voor de Stad Brussel. Op 3 december 2018 legde hij de eed af als schepen van het Jonge kind, Burgerparticipatie en Stadsvernieuwing.

Arnaud besteedt bijzondere aandacht aan Brussel als een groene en baanbrekende stad. Een stad die bedacht wordt voor en met haar inwoners. Een stad die de projecten van haar burgers stimuleert, zodat iedereen er kan leven, groeien en er zich kan ontplooien.

Benjamin Adnet
Directeur Communicatie
Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel
Tel.: 02 279 47 14
GSM: 0498 91 84 38
E-mail: benjamin.adnet@brucity.be

Els Wauters
Persattaché (NL)
Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel
Tel.: 02 279 48 18
E-mail: els.wauters@brucity.be

Maxime Moreau
Persattaché (FR)
Stadhuis
Grote Markt
1000 Brussel
Tel.: 02 279 47 76
E-mail: maxime.moreau@brucity.be

2021

2020

2019