Overslaan en naar de inhoud gaan

Bapa BXL: onthaal van nieuwkomers

Bapa BXL

Bapa BXL is een Franstalig onthaalbureau voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bureau kadert in een sociaal beleid dat gericht is op het vergroten van de sociale, economische en culturele participatie van deze nieuwkomers.

Voor wie?

Voorwaarden om gebruik te maken van Bapa BXL:

  • ouder dan 18 jaar zijn
  • ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • minder dan 3 jaar legaal in België verblijven
  • in het bezit zijn van een verblijfsvergunning van langer dan 3 maanden

Diensten?

Externe siteBapa BXL biedt volgende diensten:

  • een vriendelijk welkom voor nieuwkomers, luisteren, nuttige informatie geven over de hulp en diensten in Brussel, over de rechten en plichten van alle personen die in België wonen
  • een sociaal rapport in de taal van de nieuwkomer om hun verworvenheden, sociaal-economische behoeften (huisvesting, levensonderhoud, gezondheid, werk,...) te bepalen en een beoordeling van hun kennis van de Franse taal
  • persoonlijke sociale ondersteuning op maat van de behoeften van nieuwkomers, doorverwijzing naar passende ondersteuningsdiensten (werk, opleiding,...)
  • gratis cursussen Frans (geletterdheid, Frans als vreemde taal)
  • burgerschapstraining
  • een attest voor het afgelegde parcours erkend voor de aanvraag van de Belgische nationaliteit

Bapa BXL zet ook partnerschappen op met het verenigingsleven in Brussel.

In het Nederlands?

Traject voor inburgering in het Nederlands:

Externe siteBrussels onthaalbureau voor inburgering (bon)

PRAKTISCHE INFO