Overslaan en naar de inhoud gaan

Belgisch rijbewijs - Definitief

Met een rijbewijs mag je een motorvoertuig op de openbare weg gebruiken. Sinds 2013 is het papieren model vervangen door het rijbewijs in bankkaartmodel, in overeenstemming met het model van de Europese Unie.

Opgelet: wegens een hoge druk op de hernieuwing van identiteitskaarten en rijbewijzen lopen de termijnen voor een afspraak voor het aanvragen van een kaart of rijbewijs op tot 2 tot 3 maanden.

De dienst doet zijn best om regelmatig nieuwe mogelijkheden op afspraken in te lassen en raadt je dan ook aan om regelmatig de website te raadplegen als de afspraak te ver lijkt.

Burgers die dringend een kaart of rijbewijs moeten aanvragen door diefstal van hun documenten, kunnen zich ter plaatse begeven en een afspraak vragen aan het onthaal.

Er zijn verschillende categorieën rijbewijzen, afhankelijk van het type voertuig dat wordt bestuurd.

De geldigheid van een rijbewijs varieert volgens de categorie, maar de maximale periode is 10 jaar.

Je moet uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum zelf een vernieuwing aanvragen.

Voor een eerste aanvraag voor een definitief rijbewijs moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats)
 • De minimumleeftijd hebben die vereist is volgens het model van het rijbewijs
 • Geen verval van het recht tot sturen hebben
 • Geslaagd zijn voor het theorie- en praktijkexamen

Om een verlopen rijbewijs te vernieuwen, een duplicaat te verkrijgen in geval van verlies of diefstal of een oud papieren model te vervangen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats)
 • Geen verval van het recht tot sturen hebben

Hier wordt enkel algemene informatie vermeld. Elk dossier wordt individueel geanalyseerd wanneer je je aanvraag indient bij de stadsdiensten. Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. 

Aanvraag rijbewijs: op Externe siteafspraak online via MyBXL, aan het loket van het Administratief centrum Brucity of van het verbindingsbureaus van Laken, Louiza of Neder-Over-Heembeek.

Afhalen rijbewijs: zonder afspraak, aan het loket waar de aanvraag werd ingediend.

Meer info?

Brucity: piekuren aan de loketten zonder afspraak

Piekuren aan de loketten van Brucity (met toegankelijke tabel)

 • Identiteitskaart of verblijfstitel
 • Oud voorlopig rijbewijs / rijbewijs dat bijna verlopen is / oud papieren rijbewijs dat vervangen moet worden. Indien van toepassing, een attest van diefstal van de politie.

Afhankelijk van het geval:

 • Aanvraagformulier afgegeven door het examencentrum als je geslaagd bent voor het praktische rijexamen en je je eerste definitief rijbewijs wil aanvragen
 • Externe siteAttest van rijgeschiktheid (model VII of model VIII) ingevuld door je huisarts als je een mogelijke vermindering van je functionele vaardigheden hebt door ziekte, ongeval of een andere medische aandoening die het veilig besturen van een motorvoertuig kan beïnvloeden
 • 1 recente pasfoto met een witte achtergrond, als je niet meer lijkt op de foto op je identiteitskaart of verblijfsvergunning 

30 euro 

5 werkdagen

Het rijbewijs moet binnen 90 dagen na de aanvraag worden afgehaald. Daarna wordt het vernietigd. Na vernietiging zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend tegen kosten. 

Externe siteRijbewijzen (FOD Mobiliteit en Vervoer) 
Externe siteVIAS - CARA