Bouwkundig en kunsterfgoed

Het bouwkundig en kunsterfgoed van de Stad Brussel bestaat uit beschermde gebouwen en landschappen, stadsmonumenten en kunst, een kerkelijk patrimonium en grafmonumenten.

De Stad Brussel telt talrijke goederen, complexen en landschappen die wettelijke bescherming genieten, gebouwen, straten, pleinen, bomen, parken en archeologische sites. Het beheer van dit erfgoed is een gewestelijke bevoegdheid.

Te onderscheiden:

  • Beschermde goederen die eigendom zijn van particulieren of hogere overheden (Gewest, Provincie, Staat): het Gewest en meer bepaald de Externe site Directie Monumenten en Landschappen is bevoegd voor alle vragen in verband met bewaring van onroerend erfgoed.
  • Beschermde goederen die toebehoren aan de Stad: ze worden beheerd door de Stad en werken worden onderworpen aan toelating van en controle door het Gewest.

Lijst van de beschermde goederen

De Directie Monumenten en Landschappen van het Gewest houdt Externe site een lijst van goederen die van een wettelijke beschermingsmaatregel genieten bij, die kan geraadpleegd worden op haar website.

Deze kunnen ingeschreven zijn op de lijst van bescherming als geklasseerd, als in de loop van klassering of als ingeschreven op de lijst van bescherming.

De eigenaar wordt altijd op de hoogte gehouden van het specifiek statuut van zijn goed, ofwel tijdens de procedure als het goed nog geen wettelijke bescherming geniet, ofwel tijdens de aankoop ervan als het reeds wettelijk beschermd is.

Procedure vooraleer werken uit te voeren in een wettelijk beschermd goed

Indien het gaat om werken uit te voeren in een wettelijk beschermd goed of landschap, al dan niet onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning, moet men de website van Externe site de Directie van Monumenten en Landschappen raadplegen of de dienst Stedenbouwkundige Inlichtingen van de Stad

Het is mogelijk de gegevensbank Openbare Werken te raadplegen bij het Archief van de Stad Brussel, om zo de plannen te vinden van zijn huis.

De cel Historisch Erfgoed van de Stad kan geen erfgoedkundig studiewerk verrichten, noch een project van rehabilitatie uitvoeren van geklasseerde goederen die eigendom zij van particulieren. Hiervoor dient men zich te wenden tot een privaat kantoor dat in dat domein gespecialiseerd is

Publicaties

Wandelkaarten, brochures, en monografieën omtrent het Brussels erfgoed zijn door de cel Historisch Erfgoed uitgegeven:

Talrijke monumenten, fonteinen, beeldhouwwerken en hedendaagse kunstweken verrijken en verfraaien de openbare ruimte in de Stad. Deze werken die de maatschappelijke ontwikkeling illustreren, getuigen van de belangstelling vanwege de Stad voor stedelijke kunst en trekken de aandacht van voorbijgangers.De Stad bezit 272 monumenten, waarvan 63 fonteinen en 32 hedendaagse kunstwerken.

Te onderscheiden:

  • Architectonische elementen van fonteinen en vijvers langs de openbare weg en in de parken
  • De monumenten, dikwijls ter herdenking, de opschriften, de plakkaten (zoals de herdenkingsmonumenten van de oorlog 14-18)
  • De beeldhouwwerken langs de openbare weg en in de parken
  • De hedendaagse kunstwerken

De beeldhouwwerken en gebeeldhouwde decors op gebouwen (openbaar of privaat) komen hier niet aan bod.

Publicaties

Wandelkaarten, brochures, en monografieën omtrent het Brussels erfgoed zijn door de cel Historisch Erfgoed uitgegeven:

De kerken zijn vrijwel allemaal geklasseerd.

Het dagelijks beheer van kerken en kapellen wordt waargenomen door de Raad van de Kerkfabriek van elke kerk. Niettemin worden herstellingswerken en restauratie meestal ten laste genomen door de Stad. Concreet is de cel Historisch Erfgoed belast met het beheer van 28 kerken en 5 pastorijen.

Het grafpatrimonium omvat de 4 kerkhoven van de Stad, gelegen in Laken, Evere, Neder-Over-Heembeek en Haren.

De eerste twee zijn geklasseerd als landschap en de meeste van hun graftombes en overblijfselen ervan genieten een wettelijke en specifieke bescherming.

Publicaties

Brochures omtrent het Brussels erfgoed zijn door de cel Historisch Erfgoed uitgegeven:

AGENDA

 

ZIE OOK