Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Brexit: bericht aan Britse onderdanen

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk zijn besluit meegedeeld om de Europese Unie te verlaten. De deadline voor terugtrekking uit de EU (Brexit) is onlangs verlengd tot 31 januari 2020. De overeenkomst over de terugtrekking uit het Verenigd Koninkrijk is erop gericht de verworven rechten van de Britten en hun familieleden zoveel mogelijk te behouden. Ze voorziet in een overgangsfase tot 31 december 2020, waarin deze Britse onderdanen hun recht van vrij verkeer en verblijf behouden.

Dat betekent dat:

  • Als u op het moment van de terugtrekking (Brexit) al een verblijfsrecht in België hebt, verandert er niets voor u
  • Als u vóór 31 december 2020 een verzoek voor een verblijfsvergunning indient, wordt uw verzoek op dezelfde manier behandeld als vóór Brexit

Alle onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden die vóór het einde van de overgangsperiode een verblijfsrecht hebben verkregen, worden daarom als begunstigden van de terugtrekkingsovereenkomst beschouwd.

Na de overgangsfase

Na de overgangsfase ontvangen Britse staatsburgers die al zijn geregistreerd een nieuw verblijfsdocument met een nota over de terugtrekking. Hiertoe zullen zij per brief worden uitgenodigd om zich aan te bieden bij de gemeentelijke administratie van hun woonplaats. Tegen 30 juni 2021 moeten alle betrokkenen hun nieuwe kaart hebben ontvangen.

Samengevat: na de overgangsfase - die eindigt op 31 december 2020 - behoudt u uw verblijfsrecht. Het enige verschil is dat u een nieuw verblijfsdocument ontvangt.

Andere specifieke situaties moeten nog het onderwerp vormen van internationale overeenkomsten (verblijfsvergunning ingediend na 31 december 2020,...).

Meer info

Meer info (in het Engels):

Meer info over de Brexit (algemene uitleg, info voor burgers en bedrijven,...):

Gemaakt 27/01/2020 (bewerkt op 27/01/2020)