Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Brochure van het Klimaatplan

Met haar Klimaatplan zet de Stad Brussel zich in voor de strijd tegen de klimaatverandering: 35 acties ingedeeld in 7 onderwerpen (participatie, duurzame consumptie, energie, mobiliteit, bewustmaking, duurzame verstedelijking, vergroening) werden opgesteld dankzij de ideeën van de Brussellaars en de deskundigheid van het personeel van de Stad.

Met dit plan en de ondertekening van het Convenant van Burgemeesters voor het Klimaat en Energie verbindt de Stad er zich toe om de Europese doelstellingen te bereiken tegen 2030. Bovendien wil ze het grondgebied aanpassen aan de effecten van de klimaatveranderingen. Alle details en meer info:

Gemaakt 30/05/2018 (bewerkt op 13/02/2020)