Brussel Participatie

Hoe een meer actieve rol in het openbare leven en de projecten van de Stad spelen? De inwoners of de gebruikers van de Stad kunnen antwoorden en zelfs steun vinden bij Brussel Participatie. Deze dienst van de Stad werkt rond vier assen: zich informeren, in dialoog treden, zich engageren en samenwerken.

Nieuwe burgerruimte

De bezoekersruimte van Brussel Participatie is in volle verandering. Door de onthaalruimte te verbeteren, opent de dienst een centrum gewijd aan de betrokkenheid van de burgers: een ontmoetingsplaats, een informatiepunt en een centrum voor hulpmiddelen. Zo biedt het de mogelijkheid om een verbinding te maken tussen de burgers en de overheid.

Informeren is communiceren

Brussel Participatie ondersteunt burgers in het delen van ideeën over hun buurt en biedt hulpmiddelen voor de ontwikkeling van projecten voor de gemeenschap (participatieve aanpak, methodes van bewustwording of mobilisatie). De dienst brengt, indien nodig, de burger in contact met de administratieve diensten en verenigingen. Binnen de communicatiemiddelen beschikt de dienst onder meer over een adressenlijst. Burgers kunnen vragen om te worden opgenomen op deze lijst om zo op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten en informatie van de Stad.

Participatiebudget voor de Anneessenswijk in 2017

Het participatiebudget kent een jaarlijks bedrag van 35.000 euro toe aan een vereniging. Deze steun kan een wijk helpen om zich te mobiliseren, om haar toekomst te bespreken en de uitvoering van concrete projecten te beheren met 20.000 euro. Bij dat bedrag komt nog 15.000 euro voor de vereniging die zich ertoe verbindt om in samenwerking met de Stad Brussel (Brussel Participatie) het participatief proces te organiseren en te coördineren.

De toekenning van dit budget gebeurde in 2014, 2015 en 2016 als onderdeel van een wedstrijd. De verenigingen dienen een dossier in gericht op de voorstelling van een participatieve werkmethode. Een onafhankelijke jury onderzoekt de aanvragen alvorens haar bevindingen aan de Stad over te maken. De vereniging Solidare-it! kreeg de prijs voor het jaar 2016 en ontwikkelt haar project in 2017.

Dit participatiebudget werd geëvalueerd in 2016 en dat resulteerde in de oprichting van een nieuwe vorm onder de titel 'Burgerbudget'.

Burgerbudget

Het Burgerbudget voorziet in de financiering van projecten die de leefbaarheid en sociale cohesie in een wijk van de Stad Brussel verbeteren. Tijdens een participatief proces engageren de bewoners zich persoonlijk om de behoeften van hun wijk te identificeren, projecten voor te stellen en deze te realiseren binnen het beschikbare budget.

Het Burgerbudget laat toe om:

  • ontwikkelen van de burgeractie en collectieve verantwoordelijkheid
  • bevorderen van wederzijds begrip en solidariteit onder de inwoners
  • versterken van begrip en samenwerking tussen de inwoners, hun administratie en de verkozenen
  • de inwoners sensibiliseren rond openbaar bestuur en de participatieve democratie

Leefstraten (Living streets)

Het project 'leefstraten' ondersteunt inwoners om het gebruik van een straat opnieuw uit te vinden, zich te mobiliseren om de wijk te animeren, en om innovatieve oplossingen te zoeken en uit te testen. Het moedigt burgers aan om meer initiatief te nemen en hun stad in handen te nemen om zo hun omgeving aangenamer en duurzamer te maken.

Indirect versterkt het project de band tussen de Stad en haar inwoners door de samenwerkingsverbanden die erdoor ontstaan. De leefstraten ontwikkelen zich over een periode van 3 jaar (tussen mei 2016 en juni 2018), via een Europese subsidie in het kader van de steun 'Life 2015'. Gedurende deze periode organiseert de Stad Brussel 3 tot 5 leefstraatprojecten. Elk initiatief vindt plaats in een bepaalde periode.

De Stad lanceert een samenwerkingsplatform met de burgers in 2017. Dit platform heeft als doel om nieuwe relaties tussen de Stad, de inwoners en gebruikers van de Stad aan te knopen. Het geeft burgers de mogelijkheid om meningen te geven, projecten in te dienen, te stemmen voor ideeën.

2017 is een testfase, zodat de Stad daarna meer specifieke projecten ter discussie kan voorleggen. De burger kan op die manier bijdragen aan de ontwikkeling van de Stad, samenwerken met andere internetgebruikers, met de administratie en de verkozenen.