Buitengewone Europese vergadering op 29 april 2017

Op zaterdag 29 april 2017 vindt er een extra Europese vergadering van staats- en regeringsleiders plaats in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in de Wetstraat. De politie stelt tijdens die dag een veiligheidsperimeter in. Enkel personen met een toelating mogen de perimeter te voet betreden.

De Reyerstunnel richting centrum wordt gesloten vanaf 9u. Het einde van de verkeersafsluitingen is voorzien in de loop van de avond of de nacht van 29 op 30 april 2017.

De grens van de perimeter?

De veiligheidsperimeter wordt gesloten op 29 april (vanaf 10u):

 • Schumanplein
 • Wetstraat tussen het Schumanplein en de 'Résidence Palace'
 • Froissartstraat tussen het Schumanplein en Justus Lipsiusstraat
 • Justus Lipsiusstraat

Belangrijke opmerkingen:

 • Er zullen geen leveringen mogelijk zijn.
 • Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken op de openbare weg geplaatst worden

Enkel de voertuigen van de officiële delegaties, de voertuigen geaccrediteerd door de diensten van de Raad van de Europese Unie en die van de politiediensten hebben er toegang. De voertuigen hebben enkel toegang via de Oudergemselaan. De andere toegangen zijn enkel voor prioritaire voertuigen.

Wie heeft toegang tot de perimeter?

Volgende personen hebben te voet toegang tot de voetpaden in de perimeter (kant gebouwen - niet de kant van het Justus Lipsiusgebouw):

 • de inwoners met hun identiteitskaart
 • de werknemers en handelaars op basis van een attest 'politie' afgeleverd via hun werkgever
 • iedereen in het bezit van een doorgangsbewijs

Waar vindt u doorgangsbewijzen en attesten?

Aanvragen in te dienen via het formulier dat u downloadt via de site www.polbru.be/eurotop. Dit formulier wordt elektronisch overgemaakt aan de politiediensten die de aanvraag behandelen. De doorgangsbewijzen zullen (onder voorbehoud van de noodzakelijke controles) beschikbaar zijn vanaf 20 april 2017 op het:

 • Commissariaat van de 5de Afdeling van de Politie Brussel Hoofdstad Elsene
  Clovislaan 10
  1000 Brussel
  Telefoon: 02 279 85 35 of 36

Sommige straten in plaatselijk verkeer

Sommige straten worden in plaatselijk verkeer gezet:

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Breydelstraat

Bovengronds parkeren verboden

 • binnen de veiligheidsperimeter
 • in de straten waar alleen plaatselijk verkeer toegelaten wordt
 • Etterbeeksesteenweg, tussen de Belliardstraat en de Van Maerlantstraat
 • Van Maerlantstraat
 • Belliardstraat, tussen de Etterbeeksesteenweg en de Oudergemselaan

Openbaar vervoer

 • de buslijnen van de MIVB en De Lijn die door de perimeter rijden, worden omgeleid
 • de metro zal normaal rijden maar het metrostation Schuman zal niet toegankelijk zijn (de metro stopt er niet)
 • het treinstation Schuman wordt normaal bediend (via de ingang/uitgang 1 'Berlaymont', 2 'Charlemagne' en 3 'Lex', vlakbij het kruispunt van de Wetstraat met de Karel de Grotelaan)

Meer info: op het nummer 02 279 85 35 of 36 of www.polbru.be.

Gemaakt 12/04/2017 (bewerkt op 28/04/2017)
Veiligheidsperimeter Schuman