Buitengewone zitting van de Overlegcommissie op 3 april 2019

Dit evenement is al voorbij

Op woensdag 3 april 2019 om 9u in het Administratief centrum van de Stad Brussel.

De Overlegcommissie geeft advies over kwesties die betrekking hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Elke vergadering van de Commissie bevat een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken (aanvrager, inwoners, verenigingen, leden van de Commissie). Wie gehoord wil worden, moet wel een schriftelijke aanvraag indienen.

Tijdens deze zitting brengt de Overlegcommissie advies uit over het plan voor de afschaffing van de rooilijn voor een nieuwe weg op de Heizelvlakte. Het plan is onderworpen aan een openbaar onderzoek van 20 februari tot 21 maart 2019.

Buitengewone zitting van de Overlegcommissie op 3 april 2019