Buitenlander niet-EU - Legalisatie verbintenis tot tenlasteneming

Bijlage 3bis:

Een onderdaan uit een derde land die naar een Schengenlidstaat, in dit geval België, wil reizen, moet over voldoende middelen van bestaan beschikken of een 'verbintenis tot tenlasteneming' voorleggen die door een in België gevestigde solvabele persoon (de borg) is ondertekend. Deze borg moet de verbintenis tot overname laten legaliseren door het gemeentebestuur van zijn woonplaats.

Bijlage 32:

Een onderdaan van derde landen die hoger onderwijs willen volgen aan een instelling voor hoger onderwijs in België en onderdanen van derde landen die na voltooiing van hun studie verzoeken om hun verblijf te mogen verlengen om werk te vinden of een bedrijf te starten, moeten aantonen dat zij over voldoende persoonlijke middelen van bestaan beschikken. Het bewijs van voldoende middelen van bestaan kan worden geleverd door het overleggen van een garantstellingsverklaring overeenkomstig bijlage 32. Voor informatie over de voorwaarden voor borgstelling kunt u de website van de Externe site Dienst Vreemdelingenzaken raadplegen.

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:

Voor bijlage 3bis:

 • De ingevulde verbintenis tot tenlasteneming Externe site Bijlage 3bis.
  Opgelet: het formulier mag geen doorhalingen of wijzigingen bevatten en moet verplicht recto-verso afgedrukt zijn
 • Uw identiteitskaart of verblijfstitel
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen: kopieën van de laatste 3 loonfiches (werknemer) of van het laatste aanslagbiljet (zelfstandige) of de laatste 3 rekeninguittreksels (gepensioneerde of gelijkgestelde)

Voor bijlage 32:

 • De ingevulde verbintenis tot tenlasteneming Externe site Bijlage 32.
  Opgelet: het formulier mag geen doorhalingen of wijzigingen bevatten en moet verplicht recto-verso afgedrukt zijn
 • Uw identiteitskaart of verblijfstitel
 • Bewijs van verwantschap (gelegaliseerde documenten) als u geen Belg bent, noch een buitenlander die voor onbepaalde tijd in België/een andere EU-lidstaat mag verblijven, maar een familielid tot en met de derde graad van de onderdaan van een derde land voor wie wordt gezorgd.
 • Bewijs van voldoende bestaansmiddelen: kopieën van de laatste 3 loonfiches (werknemer) of van het laatste aanslagbiljet (zelfstandige) of de laatste 3 rekeninguittreksels (gepensioneerde of gelijkgestelde)

10 euro

ZIE OOK