Burger Budget voor Neder-Over-Heembeek

Het participatieproces, dat in april 2017 van start ging, is vandaag in de analysefase van de dossiers die ingediend werden door de burgers.

Deze derde fase heeft als doel de ontvankelijkheid van de dossiers vast te stellen. De Stad zal zich in de loop van september 2017 definitief uitspreken over de ontvankelijkheid van de dossiers.

Schematische voorstelling van de cyclus van het Burger Budget

Het participatief proces omvat 6 fases:

Elf dossiers werden ingediend

De projectdossiers die in juni werden ingediend worden geanalyseerd:

Om deze fase te bereiken, werd er een mini-peiling gehouden, twee openbare vergaderingen en twee werkateliers opgezet. Een beperkt comité namelijk het Participatiecomité heeft tweemaal gezeteld, met name op 13 juli voor een eerste analyse

De bewoners hebben het spel gespeeld, door in de loop van mei hun ideeën of projecten op het samenwerkingsplatform bpart te plaatsen,voordat hen werd gevraagd meer uitgewerkte projectenfiches in te dienen.

Aanvullende informatiedocumenten