Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Burgerbegroting Haren en Europese wijk

Een burgerbegroting is een deel van het gemeentebudget waarover de inwoners van Brussel beslissen. Dat gebeurt op basis van de aangebrachte ideeën over de noden van de wijk.

Er is een enveloppe van maximaal 400.000 euro voor alle geselecteerde projecten voor Haren, en maximaal 700.000 euro voor de Europese wijk.

Meer info:

Gemaakt 03/05/2021 (bewerkt op 23/09/2021)

AGENDA

 

ZIE OOK