Burgerbegroting van Laken: stem voor je favoriete projecten!

Eind 2023 konden de Lakenaars ideeën insturen om het leven in de Lakense wijken nog beter te maken. Nu kan je als bewoner kennismaken met de projecten voor de burgerbegroting van Laken én meteen de interessantste voor je wijk kiezen.

Voorrang ging naar projecten om de Externe site Lakense zones te herwaarderen waar nog geen acties in het kader van een wijkcontract werden ondernomen.

Hoe stemmen?

De geselecteerde projecten worden ter stemming voorgelegd van 11 mei tot en met 30 juni 2024:

Externe site Burgerbegroting van Laken

Kom op woendag 22 mei 2024 ook naar het projectenfestival op het Bockstaelplein in Laken (van 14u tot 19u).

Wat is een burgerbegroting?

Met de burgerbegroting wil de Stad haar burgers betrekken bij de beslissingen over openbare investeringen die het leven in een wijk verbeteren. Alles begint met een ideeënoproep die het mogelijk maakt om vast te stellen wat de concrete verwachtingen van de wijkbewoners zijn.

De Wijkraad beoordeelt vervolgens de haalbaarheid van de ontvangen ideeën en bepaalt welke het meest relevant zijn. Hierna worden de uitverkoren ideeën echte projecten, die de projectleiders en de betrokken stadsdiensten samen moeten uitwerken.

De gedetailleerde projecten worden vervolgens voorgesteld aan de buurtbewoners, die hun stem kunnen uitbrengen. Daarna pas keurt het college van burgemeester en schepenen de projecten goed. Elk jaar bepaalt het college voor welke wijk of wijken er een burgerbegroting komt en welk bedrag er beschikbaar is.

Gemaakt 16/10/2023 (bewerkt op 13/05/2024)

AGENDA

 

ZIE OOK