Burger Budget voor Neder-Over-Heembeek

Op 13 juli 2017 kwam het Participatiecomité bijeen om de ontvankelijkheid van de 11 projectvoorstellen te evalueren. Het comité heeft aan het College van Burgemeester en Schepenen 4 projecten voorgelegd.

Vier bekroonde projecten (2017)

Op 19 oktober 2017 heeft het College 4 projecten weerhouden:

Het totale budget van deze projecten bedraagt 33.940 euro.

Schematische voorstelling van de cyclus van het Burger Budget

Het participatief proces omvat 6 fases:

Elf dossiers werden ingediend

De projectdossiers die in juni werden ingediend werden geanalyseerd:

Om deze fase te bereiken, werd er een mini-peiling gehouden, twee openbare vergaderingen en twee werkateliers opgezet. Een beperkt comité namelijk het Participatiecomité heeft tweemaal gezeteld, met name op 13 juli voor een eerste analyse

De bewoners hebben het spel gespeeld, door in de loop van mei Externe site hun ideeën of Externe site projecten op het samenwerkingsplatform bpart te plaatsen,voordat hen werd gevraagd meer uitgewerkte projectenfiches in te dienen.

Aanvullende informatiedocumenten