Campagne. Parkeer met respect voor gehandicapte personen!

Personen met een handicap moeten nog al te vaak vaststellen dat een parkeerplaats die normaal voorbehouden is voor hen, bezet wordt door een ander voertuig. Om onoplettende chauffeurs bewust te maken van het probleem lanceert Brussel Mobiliteit de campagne 'Respect'.

Brussel telt 940.000 parkeerplaatsen, waarvan 265.000 op de openbare weg. Nauwelijks 4000 daarvan zijn voorbehouden voor mensen met een handicap.

Als u één van die plaatsen bezet, al is het maar voor vijf minuten, dan maakt u het mensen met een handicap nog moeilijker. Toon dus respect en hou de voorbehouden parkeerplaatsen vrij. De plaatsen zijn aangeduid met een blauwe rechthoek en het pictogram van een rolstoel. Soms is het pictogram ook in het wit op de grond geschilderd.

Bord parkeerplaats voor gehandicapten

Wie deze borden niet respecteert, riskeert een boete van 116 euro.

Meer info:

Gemaakt 29/01/2019 (bewerkt op 29/01/2019)
Campagne. Parkeer met respect voor gehandicapte personen!