Maatregelen coronavirus

 

Circulatieplan Vijfhoek

De Stad Brussel stelde een nieuw circulatieplan op voor de Vijfhoek (stadscentrum). Het circulatieplan werd op 29 juni 2015 ingevoerd.

Het circulatieplan heeft volgende hoofdlijnen:

Grotere voetgangerszone

De voetgangerszone in de Vijfhoek wordt uitgebreid rond de Grote Mark en delen van de Zavelwijk, de Sint-Jacobswijk, de Begijnhofwijk en de Dansaertwijk worden ook voetgangerszones: zie 'kaart voetgangers en fietsen' onderaan.

Nieuw stadsfietsnetwerk

De bestaande gewestelijke fietsroutes in de Vijfhoek worden aangevuld met lokale fietsroutes en vormen zo het stadsfietsnetwerk: zie 'kaart voetgangers en fietsen' onderaan.

Er komt een fietsparking in het premetrostation Beurs. In de hele Vijfhoek wordt geïnvesteerd in fietsenrekken en fietsboxen.

Openbaar vervoer

De MIVB wijzigt haar busnet om zich aan te passen aan het circulatieplan: zie 'kaart MIVB' onderaan. De busbanen gaan in dezelfde richting als het autoverkeer.

Bestemmingslus en parkeergeleiding

Het nieuwe circulatieplan bestaat uit een bestemmingslus in één rijrichting rondom de comfortzone, met uitzondering van de lus in de bovenstad waar twee rijrichtingen gelden: zie 'kaart auto's' onderaan.

Een belangrijk doel van dit verkeerscirculatieplan is om het gemotoriseerd verkeer zo snel mogelijk naar een openbare parking te leiden. Samen met het Gewest werkt de Stad aan de plaatsing van flexibele borden.

Meer info

ZIE OOK