Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Heraanleg Clovislaan

Wat is het?

Heraanleg van gevel tot gevel van de Clovislaan. De heraanleg hangt samen met de noodzakelijke renovatie van de spoorwegtunnel die onder de laan loopt. Deze werken, uitgevoerd door Infrabel, gaan in april 2021 hun laatste fase in. De Stad Brussel zal hierop aansluiten met een volledig nieuw project van heraanleg.

Heraanleg Clovislaan

Met welk doel?

De Clovislaan, in het hart van de 'Quartier des Squares' is vandaag een brede verkeersader met een verouderd wegdek en een onderbenutte middenberm. De laan bevindt zich op de route van het FietsGEN maar heeft niettemin geen fietspaden. De Clovislaan heeft het potentieel om een belangrijke zachte mobiliteitsschakel te worden die verschillende groene zones in de buurt met elkaar verbindt.

In haar project van heraanleg schuift de Stad daarom de volgende principes naar voor: een activatie van de middenberm, een intelligente vergroening en versterking van de biodiversiteit, vertraagd en ontmoedigd autoverkeer, bredere voetpaden en afgescheiden fietspaden.

Een beetje verderop, onder de Vier-September-Dagenlaan, loopt de spoorwegtunnel verder. De middenberm werd daar reeds met succes omgevormd tot een groene wandelpromenade.

Profiel en materialen

  • Twee trottoirs aan de zijkanten van 2,5 meter breed over de hele lengte van de laan. Ze bestaan uit platines van zandsteen zodat er een continuïteit van materialen is vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de Ambiorixsquare. Voor de gevels wordt nieuwe, krachtigere verlichting geïnstalleerd, 6 meter hoog, om de trottoirs in de middenberm te verlichten.
  • Twee fietspaden met eenrichtingsverkeer, van 1,5 meter breed, met een eigen ruimte op het trottoir, zodat het voldoende veilig is voor de ouders en kinderen die dagelijks met de fiets naar de vele scholen en crèches die de Clovislaan rijk is, komen. Deze twee fietspaden zijn bekleed met okerkleurige asfalt om de fietszone duidelijk af te bakenen van de voetgangerszone.
  • Twee vrije ruimten van 0,80 meter breed fungeren als buffer tussen de fietspaden en de parkeerstrook. Deze zones bestaan uit platines in zandsteen, vergelijkbaar met diegene die voorzien zijn voor het trottoir.
  • Twee parkeerstroken van 2 meter breed. Het aantal parkeerplaatsen wordt gereduceerd van 86 tot 51 maar de plaatsen die voorbehouden zijn voor de politie en de personen met beperkte mobiliteit (PBM), blijven allemaal bewaard. Als bekleding voor die parkeerzones is voorzien om de kasseien in zandsteen van het oude wegdek te recupereren. Deze stenen worden met open voeg geplaatst zodat de hele parkeerzone semi-doorlaatbaar is. Tussen die parkeerplaatsen worden 33 bomen van 3 verschillende soorten geplant voor een gevarieerde biodiversiteit en een langere bloeiperiode in de laan. Deze bomen worden geplant in plantenbakken van 11 m³, omzoomd met blauwe steen. De plantenbakken zullen zich dus naast een semi-doorlatend gebied bevinden, zodat de wortels van de bomen water krijgen.
  • Twee wegstroken van 3,2 meter breed. Deze twee stroken worden bekleed met asfalt om minder geluidshinder te ondervinden van auto's en bussen die vandaag over kasseien rijden. Op de kruispunten en voor de scholen worden plateaus aangelegd om het gebied veiliger te maken en de snelheid van het autoverkeer te matigen.
  • Een middenberm voor voetgangers van 7,8 meter breed over de volledige lengte van de laan, knipt het kruispunt met de Grevelingenstraat om het gebied veiliger te maken en het doorgaande verkeer tussen de wijken te verminderen. Deze middenberm zal bestaan uit twee plantenbakken in geciseleerde blauwe steen van 0,45 meter hoog en 2,4 meter breed langs elke kant en een middenpad in beton van 3 meter breed.

Middenberm

De middenberm die nu met gras bezaaid is en weinig gebruikt wordt, wordt omgevormd tot een echte wandelpromenade. De promenade van 3m breed zal worden aangelegd in beton. Door de spoorwegtunnel die onder de laan loopt, kan water niet in de grond doorsijpelen. Hierdoor is het niet opportuun om een doorlaatbaar materiaal te kiezen. We hebben daarom gekozen voor een materiaal dat bovenal comfortabel is voor alle gebruikers in het algemeen en voor buggy's en mensen met een beperkte mobiliteit in het bijzonder.

De spoorwegtunnel maakt het onmogelijk om op de middenberm bomen te planten.

Langs de betonnen promenade komen 2 lange plantenbakken, elk met een breedte van 2,4m, met 38 houten geïntegreerde zitelementen.

Ter hoogte van de crèche worden 6 speeltuigen geplaatst voor kinderen van 0 tot 4. De speelzone wordt bekleed met rubber om vallen op te vangen.

Vergroening

Op de middenberm worden 30 verschillende plantensoorten voorzien. Er werd gekozen voor variëteiten van verschillende hoogte, in verschillende kleuren en vormen. Dankzij deze gevarieerde vergroening zal de biodiversiteit sterk toenemen.

Tussen de parkeerzones worden 33 bomen geplant. De parkeerplaatsen worden bekleed met een open voeg waardoor er genoeg water naar de wortels van de bomen kan stromen en de doorlaatbaarheid in de zone wordt vergroot. Ze worden geplant in plantenbakken van 11 m³, omzoomd met blauwe steen.

Er werd gekozen voor 4 verschillende boomsoorten om de volgende redenen:

  • Bevordering van de (bio)diversiteit. Ziektes treffen vaak de bomen van een zelfde soort. Door variatie te brengen in boomsoorten, verhogen we hun weerstand tegen klimaatopwarming en ziekte.
  • Een langere bloeiperiode. De bloeiperiode van de bomen zal zich over een langer tijdsbestek uitstrekken. Dat is goed voor de bestuiving en aangenaam voor het oog.

Veranderde circulatie

Het kruispunt met de Grevelingenstraat is een gevaarlijk kruispunt dat vooral wordt gebruikt door transitverkeer. De aanwezigheid van veel scholen en crèches in dit gebied en de nieuwe fietspaden versterken de nood aan meer veiligheid op dit verkeerspunt.

Daarom werd beslist om de oversteek van het kruispunt van de Grevelingenstraat te knippen en de middenberm door te trekken. Deze maatregel zal het transitverkeer in zowel de Clovislaan als de Grevelingenstraat drastisch verlagen en tegelijk een veilig kruispunt creëren.

Door het kruispunt op het niveau van het voetpad aan te leggen (verhoogd plateau), stimuleren we de auto's om trager te rijden terwijl het voor de voetgangers veiliger wordt om over te steken.

De rijstroken voor gemotoriseerd verkeer worden daarnaast ook versmald naar één rijstrook van 3,2 meter breed in elke richting. Op de kruispunten en voor de scholen wordt een verhoogd plateau aangelegd om het gebied veiliger te maken en de snelheid van het autoverkeer te matigen.

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in mei 2020 ingediend bij het Gewest en werd in december 2020 volledig verklaard. In het kader van de procedure wordt begin 2021 een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Gedurende 2 weken zullen er rode affiches in de perimeter hangen om het openbaar onderzoek aan te kondigen. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om het bouwdossier online of bij de dienst Stedenbouw van de Stad te consulteren en te reageren op de plannen. Indien u dat wenst, kan u ook vragen om uitgenodigd te worden op de Overlegcommissie.

Op de Overlegcommissie worden de plannen gepresenteerd en kunnen de aanwezigen vragen stellen of een bezwaar kenbaar maken. De Overlegcommissie brengt vervolgens een advies uit waaraan het project moet worden aangepast. Eens de vergunning afgeleverd is, kunnen de werken van start gaan.

Opgelet: de plannen die werden ingediend in het kader van het openbaar onderzoek zijn ondertussen aan een lichte update toe. Tijdens 3 vergaderingen met de buurt werd - onder andere - gevraagd om het aantal zitmogelijkheden op de middenberm te verminderen. Rekening houdend met deze opmerking, werd in het uitvoeringsdossier reeds het aantal banken verminderd naar 16 en werd de borduur van de plantenbakken verlaagd van 45 cm naar 20 cm. Aangezien de vergunningsprocedure reeds opgestart was, konden geen wijzigingen meer aangebracht worden aan de ingediende plannen. Tijdens de Overlegcommissie zal de dienst Openbare ruimte van de Stad Brussel de geüpdatete plannen voorstellen, overeenkomstig met wat hierboven vermeld staat, met de vraag om deze wijzigingen op te nemen in de vergunning.

Meer info over de aanvraag:

Heraanleg Clovislaan

Evolutie

Goedkeuring