attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Heraanleg Clovislaan

Wat is het?

Heraanleg van gevel tot gevel van de Clovislaan. De heraanleg hangt samen met de noodzakelijke renovatie van de spoorwegtunnel die onder de laan loopt. Deze werken, uitgevoerd door Infrabel, gingen in april 2021 hun laatste fase in. De Stad Brussel sluit hierop aan met een volledig nieuw project van heraanleg.

Werken

Heraanleg Clovislaan

Opgelet: deze simulatie komt niet meer volledig overeen met de vergunde plannen.

Met welk doel?

De Clovislaan, in het hart van de 'Quartier des Squares' is vandaag een brede verkeersader met een verouderd wegdek en een onderbenutte middenberm. De laan bevindt zich op de route van het FietsGEN maar heeft niettemin geen fietspaden. De Clovislaan heeft het potentieel om een belangrijke zachte mobiliteitsschakel te worden die verschillende groene zones in de buurt met elkaar verbindt.

In haar project van heraanleg schuift de Stad daarom de volgende principes naar voor: een activatie van de middenberm, een intelligente vergroening en versterking van de biodiversiteit, vertraagd en ontmoedigd autoverkeer, bredere voetpaden en afgescheiden fietspaden.

Een beetje verderop, onder de Vier-September-Dagenlaan, loopt de spoorwegtunnel verder. De middenberm werd daar reeds met succes omgevormd tot een groene wandelpromenade.

Profiel en materialen

  • Twee trottoirs aan de zijkanten van 2,5 meter breed over de hele lengte van de laan. Ze bestaan uit platines van zandsteen zodat er een continuïteit van materialen is vanaf de Leuvensesteenweg tot aan de Ambiorixsquare. Voor de gevels wordt nieuwe, krachtigere verlichting geïnstalleerd, 6 meter hoog, om de trottoirs in de middenberm te verlichten.
  • Twee fietspaden met eenrichtingsverkeer, van 1,80 meter breed, met een eigen ruimte op het trottoir, zodat het voldoende veilig is voor de ouders en kinderen die dagelijks met de fiets naar de vele scholen en crèches die de Clovislaan rijk is, komen. Deze twee fietspaden zijn bekleed met okerkleurige asfalt om de fietszone duidelijk af te bakenen van de voetgangerszone.
  • Twee vrije ruimten van 0,80 meter breed fungeren als buffer tussen de fietspaden en de parkeerstrook. Deze zones bestaan uit platines in zandsteen, vergelijkbaar met diegene die voorzien zijn voor het trottoir.
  • Twee parkeerstroken van 2 meter breed. Het aantal parkeerplaatsen wordt gereduceerd van 86 tot 51 maar de plaatsen die voorbehouden zijn voor de politie en de personen met beperkte mobiliteit (PBM), blijven allemaal bewaard. Als bekleding voor die parkeerzones is voorzien om de kasseien in zandsteen van het oude wegdek te recupereren. Deze stenen worden met open voeg geplaatst zodat de hele parkeerzone semi-doorlaatbaar is. Tussen die parkeerplaatsen worden 33 bomen van 2 verschillende soorten geplant voor een gevarieerde biodiversiteit en een langere bloeiperiode in de laan. Deze bomen worden geplant in plantenbakken van 11 m³, omzoomd met blauwe steen. De plantenbakken zullen zich dus naast een semi-doorlatend gebied bevinden, zodat de wortels van de bomen water krijgen.
  • Twee wegstroken van 3,2 meter breed. Deze twee stroken worden bekleed met asfalt om minder geluidshinder te ondervinden van auto's en bussen die vandaag over kasseien rijden. Op de kruispunten en voor de scholen worden plateaus aangelegd om het gebied veiliger te maken en de snelheid van het autoverkeer te matigen.
  • Een middenberm voor voetgangers, van 7,20 meter breed over de volledige lengte van de laan, knipt het kruispunt met de Grevelingenstraat om het gebied veiliger te maken en het doorgaande verkeer tussen de wijken te verminderen. De middenberm zal bestaan uit een middenpad in dolomiet van 1,50 meter tot 4,80 meter breed. Aan weerszijden van het middenpad komen plantenbakken in geciseleerde blauwe steen van 0,20 meter hoog en 1,20 meter tot 2,85 meter breed.
  • Er worden 39 fietsnietjes verspreid over de straat geplaatst.

Middenberm

De middenberm die nu met gras bezaaid is en weinig gebruikt wordt, wordt omgevormd tot een echte wandelpromenade. De promenade zal worden aangelegd in dolomiet. De spoorwegtunnel maakt het onmogelijk om op de middenberm bomen te planten.

Langs de promenade komen 2 lange plantenbakken en 20 klassieke banken die mooi aansluiten bij het erfgoedkarakter van de wijk.

Ter hoogte van de crèche worden 6 speeltuigen geplaatst voor kinderen van 0 tot 4. De speelzone wordt bekleed met rubber om vallen op te vangen.

Vergroening

Op de middenberm worden 18 verschillende plantensoorten voorzien. Er werd gekozen voor variëteiten van verschillende hoogte, in verschillende kleuren en vormen. Dankzij deze gevarieerde vergroening zal de biodiversiteit sterk toenemen.

Tussen de parkeerzones worden 33 bomen geplant. De parkeerplaatsen worden bekleed met een open voeg waardoor er genoeg water naar de wortels van de bomen kan stromen en de doorlaatbaarheid in de zone wordt vergroot. Ze worden geplant in plantenbakken van 11 m³, omzoomd met blauwe steen.

Er werd gekozen voor 2 verschillende boomsoorten om de volgende redenen:

  • Bevordering van de (bio)diversiteit. Ziektes treffen vaak de bomen van een zelfde soort. Door variatie te brengen in boomsoorten, verhogen we hun weerstand tegen klimaatopwarming en ziekte.
  • Een langere bloeiperiode. De bloeiperiode van de bomen zal zich over een langer tijdsbestek uitstrekken. Dat is goed voor de bestuiving en aangenaam voor het oog.

Ter hoogte van de speelzone voor kinderen komt een collectieve moestuin.

Veranderde circulatie

Het kruispunt met de Grevelingenstraat is een gevaarlijk kruispunt dat vooral wordt gebruikt door transitverkeer. De aanwezigheid van veel scholen en crèches in dit gebied en de nieuwe fietspaden versterken de nood aan meer veiligheid op dit verkeerspunt.

Daarom werd beslist om de oversteek van het kruispunt van de Grevelingenstraat te knippen en de middenberm door te trekken. Deze maatregel zal het transitverkeer in zowel de Clovislaan als de Grevelingenstraat drastisch verlagen en tegelijk een veilig kruispunt creëren.

Door het kruispunt op het niveau van het voetpad aan te leggen (verhoogd plateau), stimuleren we de auto's om trager te rijden terwijl het voor de voetgangers veiliger wordt om over te steken.

De rijstroken voor gemotoriseerd verkeer worden daarnaast ook versmald naar één rijstrook van 3,2 meter breed in elke richting. Op de kruispunten en voor de scholen wordt een verhoogd plateau aangelegd om het gebied veiliger te maken en de snelheid van het autoverkeer te matigen.

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in mei 2020 ingediend bij het Gewest en werd in december 2020 volledig verklaard. In het kader van de procedure werd begin 2021 een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

De Overlegcommissie gaf een gunstig advies onder voorwaarden. De plannen werden aangepast aan deze voorwaarden en de vergunning werd op 30 maart 2022 afgeleverd.

Meer info over de aanvraag:

Heraanleg Clovislaan

Evolutie

Goedkeuring