attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 28 november 2023 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Concessie voor de taverne van het Sportcomplex Neder-Over-Heembeek

De Stad Brussel schrijft een openbare aanbesteding uit voor de uitbating van de taverne van het Sportcomplex Neder-Over-Heembeek voor een periode van 10 jaar. De uiterste termijn voor het indienen van offertes is vrijdag 1 december 2023 om 17u.

De Stad Brussel wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan het publiek dat regelmatig gebruikmaakt van de verfrissingsruimte in het zwembad en het sportcentrum. Daarom doet ze een beroep op professionals uit de horecasector, volgens verschillende criteria (aanpassing van het aanbod aan de openingsuren van de sportzones, dienstverlening aangepast aan de behoeften van het publiek en de sportclubs, rekening houden met duurzame ontwikkeling,...).

Hoe een voorstel indienen?

Alle relevante informatie is te vinden in het bijgevoegde bestek:

Bestek voor de gunning van de concessie voor het uitbatingsrecht van het taverne-restaurant in het Sportcomplex Neder-Over-Heembeek (PDF, 358.64 KB)

De aanvragen moeten elektronisch worden ingediend, uitsluitend via de volgende 2 e-mailadressen:

De uiterste termijn voor het indienen van offertes is vrijdag 1 december 2023 om 17u.

Onvolledige, te laat ingediende en/of niet-ondertekende offertes worden niet in aanmerking genomen.

Gemaakt 21/11/2023 (bewerkt op 21/11/2023)
Concessie voor de taverne van het Sportcomplex Neder-Over-Heembeek