Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren.

Het Overlegcomité heeft een reeks maatregelen genomen die in het hele land van toepassing zijn. Meer info:

Ga alleen naar het Administratief centrum of de verbindingsbureaus van de Stad Brussel als het echt nodig is. Dat om zo goed mogelijk het gezondheidsadvies te respecteren.

De loketten van het Administratief centrum zijn open van maandag tot en met vrijdag (met permanenties op donderdagavond tot 18u30). Het onthaal blijft maximaal doorgaan op afspraak.

Alle burgers worden gevraagd om:

 • alleen te komen (behalve als de aanwezigheid van een andere persoon noodzakelijk is)
 • maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak aan te komen
 • een mondmasker te dragen bij hun bezoek (verplicht)
 • hun handen te desinfecteren bij de ingang van het gebouw

De burgers moeten de veiligheidsafstanden respecteren dankzij een markering op de grond die de plaats aangeeft waar ze zich moeten plaatsen.

 • Online diensten: het e-loket en Mijn dossier blijven beschikbaar om heel wat certificaten en documenten aan te vragen.
 • Informatie: voor eenvoudige vragen neemt u contact op via het nummer 02 279 22 11 of via e-mail (alle adressen zijn te vinden op onze website).

Meer info:

Alle diensten van het departement Stedenbouw zijn gesloten voor het publiek. Een telefonische permanentie is echter verzekerd en het gebruik van e-mail wordt aanbevolen.

Indienen van vergunningsaanvragen

Het indienen van nieuwe aanvragen tot stedenbouwkundige en milieuvergunningen (of bijkomende stukken aan een reeds ingediend dossier) kan enkel nog per post.

Verlenging termijnen

In toepassing van het volmachtbesluit nr. 2020/038 (PDF, 312.53 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020, zijn sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen tevens verlengd, afhankelijk van de datum van indiening van de aanvraag, van het type aanvraag of van de fase van de procedure.

Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken werden opgeschort van 16 maart tot 16 juni 2020, als gevolg van de lockdown.

De heropstart gaat gepaard met tal van maatregelen en een specifieke organisatie. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Zo gebeuren de raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29).

Gezien de achterstand opgelopen tijdens de lockdown en rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, gebeurt de heropstart van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) na het reglementaire zomerreces, op basis van een chronologische behandeling van de dossiers, met als spildatum de ontvangstdatum van de laatste stukken toegevoegd aan het dossier.

De dossiers die niet volledig verklaard konden worden en waarvan de SRO niet georganiseerd konden worden door de lockdown krijgen bijgevolg voorrang. Eens deze achterstand ingehaald, zullen de dossiers die na de lockdown volledig verklaard moeten worden, behandeld worden, op identieke chronologische basis.

Deze laatste dossiers zullen bijgevolg, op basis van de huidige schatting, niet voor ongeveer half november onderworpen kunnen worden aan openbaar onderzoek, volgens een nog nader te bepalen planning en voor zover de evolutie van de sanitaire toestand het toelaat. Bovendien zullen ze niet gelijktijdig voor advies voorgelegd kunnen worden aan de overlegcommissie.

De data et de agenda's van de zittingen van de overlegcommissie zullen bijgevolg pas vastgelegd kunnen worden na afloop van de openbare onderzoeken, in functie van de ontvangen reacties. Deze bepalen immers hoeveel dossiers per zitting kunnen behandeld worden alsook waar de zittingen kunnen plaatsvinden. Onze lokalen laten immers slechts een beperkt aantal deelnemers toe waardoor bepaalde zittingen desgevallend op een andere locatie georganiseerd moeten worden.

Raadpleeg de lopende openbare onderzoeken op:

Overlegcommissie

De vergaderingen van de overlegcommissie werden afgelast of opgeschort van 16 maart tot 16 juni 2020, als gevolg van de lockdown.

De heropstart gaat gepaard met tal van maatregelen en een specifieke organisatie. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Gezien de achterstand opgelopen tijdens de lockdown en rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, gebeurt de heropstart van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) na het reglementaire zomerreces, op basis van een chronologische behandeling van de dossiers, met als spildatum de ontvangstdatum van de laatste stukken toegevoegd aan het dossier.

De dossiers die niet volledig verklaard konden worden en waarvan de SRO niet georganiseerd konden worden door de lockdown krijgen bijgevolg voorrang. Eens deze achterstand ingehaald, zullen de dossiers die na de lockdown volledig verklaard moeten worden, behandeld worden, op identieke chronologische basis.

Deze laatste dossiers zullen bijgevolg, op basis van de huidige schatting, niet voor ongeveer half november onderworpen kunnen worden aan openbaar onderzoek, volgens een nog nader te bepalen planning en voor zover de evolutie van de sanitaire toestand het toelaat. Bovendien zullen ze niet gelijktijdig voor advies voorgelegd kunnen worden aan de overlegcommissie.

De data et de agenda's van de zittingen van de overlegcommissie zullen bijgevolg pas vastgelegd kunnen worden na afloop van de openbare onderzoeken, in functie van de ontvangen reacties. Deze bepalen immers hoeveel dossiers per zitting kunnen behandeld worden alsook waar de zittingen kunnen plaatsvinden. Onze lokalen laten immers slechts een beperkt aantal deelnemers toe waardoor bepaalde zittingen desgevallend op een andere locatie georganiseerd moeten worden.

Raadpleeg de nieuwe data van de zittingen van de Overlegcommissie, de dagorde en de adviezen uitgebracht door de Commissie op:

Tijdens de zittingen gelden vanaf nu volgende regels:

 • Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie
 • In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging
 • Enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de overlegcommissie
 • Het aantal personen dat de aanvrager begeleidt of vertegenwoordigt, wordt strikt beperkt tot twee, de architect meegerekend

Archieven

Het raadplegen van archiefdossiers ter plaatse is tijdelijk niet meer mogelijk. Als de dossiers digitaal beschikbaar zijn, worden ze wel nog digitaal opgestuurd.

Premies

Afspraken voor premies worden momenteel niet vastgelegd maar de aanvragen tot Gewestelijke premie voor woningrenovatie of gevelverfraaiing kunnen per e-mail doorgestuurd worden:

De openbaarheid van de zittingen wordt verzekerd door het uitzenden van de debatten via de website van de Stad:

Winkels en handelszaken

De esseniële winkels zijn open (verplichte sluiting om 20u, behalve take-away horeca tot 22u). Meer info:

Respecteer alle instructies rond veiligheid en gezondheid. Een mondmasker is verplicht.

Ook nachtwinkels moeten in de hele stad om 20u sluiten. De opening is wel toegestaan ​​vanaf 12u.

Aanbevelingen:

Veiligheidsmaatregelen in de Nieuwstraat:

Markten

De markten kunnen sinds 18 mei 2020 terug worden geopend na validatie door de gemeentelijke overheid, onder strikte voorwaarden van sociale afstand en hygiëne.

Het dragen van een mondmasker is verplicht op de markten. Voedselconsumptie is er verboden.

Volgende markten zijn open:

 • markt Anneessens
 • biomarkt Sint-Katelijneplein
 • markten Peter Benoit en De Wandstraat
 • markt Sint-Katelijneplein
 • markt Antwerpsesteenweg (van 8u tot 14u)
 • markt Emile Bockstaelplein (van 8u tot 13u30, op het Willemsplein)
 • ambachtelijke markt Agoraplein (openingsuren: vrijdag van 11u tot 19u, en zaterdag en zondag van 10u tot 19u)

Volgende markten zijn gesloten sinds 19 oktober 2020 (voor één maand):

 • antiekmarkt Zavel
 • markt op het Vossenplein (openingsuren: dinsdag en donderdag van 9u tot 14u en zaterdag en zondag van 9u tot 15u)
 • fietsenmarkt Anneessens (openingsuren: zondag van 8u tot 14u)

Foodtrucks en kramen

Een individuele ambulante activiteit ( foodtrucks, kippenkraam, ijsverkoper…) mag worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats, als ze daarvoor voorafgaand de toelating krijgt van de gemeentelijke overheid.

Sinds vrijdag 15 mei 2020 kunnen deze ambulante handelaars hun activiteiten in de Stad Brussel hervatten. Handelaren die een locatie in de Nieuwstraat hebben of die uitsluitend alcoholische dranken verkopen, kunnen nog niet heropenen om de veiligheidsregels inzake sociale afstand te handhaven (Nieuwstraat, Sint-Katelijneplein):

Restaurants en cafés

Restaurants en cafés zijn gesloten (sinds 19 oktober). Afhalen van maaltijden is mogelijk tot 22u.

Hulp nodig?

Hotels en aparthotels

Hotels en aparthotels zijn open.

Hotels en aparthotels kunnen onder bepaalde voorwaarden gewestelijke steun krijgen:

Steunmaatregelen

Een website vermeldt zowel de lokale winkels als de restaurants in uw wijk (online bestelling, afhaling of levering aan huis):

De diensten blijven bereikbaar:

Meer info is ook beschikbaar op:

Meer info over de federale, regionale en gemeentelijke maatregelen is beschikbaar op:

De controle op het gereglementeerd straatparkeren startte opnieuw op 18 mei 2020. Deze maatregel kwam er in overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bij fase 2 van de afbouw van de quarantainemaatregelen. Hij geldt zowel op het grondgebied van de Stad Brussel als in de 18 andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contactloos betalen is voor automobilisten mogelijk via verschillende applicaties (apps) op het gewestelijke platform BiPass. Deze apps kunnen worden gedownload op een smartphone:

De wijkcommissariaten zijn tijdelijk gesloten. De politie verwelkomt u 24 uur per dag, 7 dagen per week in de 4 centrale commissariaten.

Alle crèches en andere kinderopvangplaatsen van de Stad Brussel volgen strikt de aanbevelingen van ONE en Kind & Gezin om veilige kinderopvang te garanderen.

De opvangcentra blijven open op de gebruikelijke uren. Houd er rekening mee dat het nog steeds mogelijk is dat uw opvangverblijf de openingstijden kan aanpassen aan specifieke omstandigheden. Bij moeilijkheden, aarzel dan niet om dat te melden aan de directie, die er alles aan zal doen om een ​​oplossing te vinden.

Slechts één ouder mag het kind begeleiden in de crèche. Zodra ze de crèche binnenkomen, moeten ouders een mondmasker dragen, een fysieke afstand van 1,5 m tot volwassenen respecteren en hun handen desinfecteren. De ouder kan de afdelingen niet betreden.

Alle kinderen, zonder onderscheid, zijn welkom in de crèches, met uitzondering van zieke kinderen.

Naast de gebruikelijke criteria, moet u uw kind komen ophalen als het plotseling één van de volgende symptomen heeft:

 • koorts (temperatuur boven 38° intrarectaal)
 • een ongebruikelijke hoest of ademhalingsmoeilijkheden die niet bekend waren, of een plotselinge verergering van deze symptomen bij een kind met een bekende chronische aandoening (bijvoorbeeld astma bij zuigelingen)
 • verkoudheid die gepaard gaat met een ander symptoom, zoals spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn, verlies van eetlust

Kinderen mogen hun persoonlijke speelgoed niet meebrengen naar de crèche. Ze mogen wel een knuffel of doudou meebrengen.

In de crèches worden verschillende maatregelen genomen om de gezondheid van iedereen te garanderen, in het bijzonder:

 • Desinfectie en regelmatige schoonmaak van het pand
 • Het personeel draagt een mondmasker. Personeel in de afdeling met kinderen draagt ​​het mondmasker niet in hun afdeling, behalve:
  • voor de verzorging van de kinderen
  • als een kind symptomen heeft
  • voor het verwelkomen van ouders 's ochtends en 's avonds
  • als ze voor kinderen uit een andere afdeling zorgen (uitzonderlijk)
 • Afstand van 1,5 m tussen volwassenen
 • Handhygiëne
 • Kennis van de lijst met Covid-19-symptomen
 • Gesprek met ouders via videoconferentie, behalve in noodgevallen
 • Geen mensen van buiten de crèche, met uitzondering van gezondheidswerkers (met social distancing)
 • Thuisisolatie van personeel met symptomen van Covid-19

Meer info:

De VGC organiseert speelpleinen in de paas- en zomervakantie. Tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie zijn er geen speelpleinen:

Meer info over andere vakanties en stages:

Culturele centra, theaters en bioscopen zijn gesloten.

De bibliotheken zijn gesloten tot en met 30 november 2020. Een afhaaldienst is op afspraak beschikbaar. Alle culturele activiteiten worden uitgesteld tot tenminste 30 november.

De Stad Brussel heeft besloten om alle werkingssubsidies toegekend aan haar culturele structuren (haar musea, theaters en culturele centra) te behouden.

Alle sportinfrastructuur is gesloten, behalve voor:

 • school- en buitenschoolse activiteiten
 • stages en trainingen (kinderen tot 12 jaar)
 • maximaal 1 begeleider per kind
 • professionele wedstrijden en training achter gesloten deuren

De zwembaden zijn gesloten (tot en met 13 december 2020).

De musea in Brussel zijn gesloten.

De musea van de Stad Brussel:

U kunt telefonisch informatie opvragen bij uw buurthuis om meer te weten te komen over de nieuwe maatregelen en de activiteiten binnen elk buurthuis.

Een sociale opvolging en telefoonpermanentie voor geïsoleerde senioren zijn verzekerd via het gratis nummer:

 • 0800 35 550

Wie hulp nodig heeft bij het winkelen, kan ook terecht op dit nummer.

Volgende video toont de hulp bij het winkelen (de video bevat geen dialoog of tekst, enkel een achtergrondmuziek):

De sociale antennes van het OCMW van de Stad Brussel blijven open en zijn bereikbaar via de gebruikelijke communicatiemiddelen. Er werd ook een extra gratis nummer opgericht:

 • 0800 35 237

Cel Sociale Actie COVID

De Cel Sociale Actie COVID (CSAC) staat de inwoners van Brussel bij die materieel, financieel en psychologisch geraakt werden door de crisis rond Covid-19:

Voedselpakketten

Het Resto du Coeur in Laken, dat samenwerkt met het OCMW, is gesloten (take-away is mogelijk). Colis du Coeur blijft operationeel. De vzw verdeelt voedselpakketten aan al wie ze nodig heeft.

Tot en met 30 november 2020 worden geen vergunningen voor straatartiesten meer afgegeven. De auditie van 9 november is geschrapt.

Voor alle info over de nieuwe maatregelen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken:

MIVB

De maatregelen van de MIVB (openbaar vervoer metro, tram en bus):

Net Brussel

De maatregelen van Net Brussel (ophaling vuilniszakken, Recypark, Proxy-Chimik,...):

Lage Emissie Zone (LEZ)

De boetes in het kader van de LEZ (Lage Emissie Zone) waren opgeschort tot 1 juli 2020:

Solidariteit en burgerinitiatieven

Connecting Brussels is een centraal platform voor hulp en solidariteit tijdens de coronacrisis.

De website solidair.brussels geeft een overzicht van alle burgerinitiatieven en acties rond solidariteit in Brussel.

Een niet-limitatieve lijst van initiatieven:

Vrijwilligers

Iriscare zoekt vrijwilligers voor de Brusselse ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen:

Gemaakt 14/03/2020 (bewerkt op 26/11/2020)

AGENDA

 

ZIE OOK