Crèches en peutertuinen van de Stad Brussel

Alle inlichtingen over inschrijvingen in één van de stedelijke kinderdagverblijven zijn te krijgen op het gratis nummer 0800 17 071.

De Stad Brussel heeft zowel Franstalige als Nederlandstalige crèches en peutertuinen. Wat de begeleiding en de controle betreft, bestaan er in het Brussels Gewest 2 organisaties die belast zijn met deze taak. De ene maakt deel uit van de Franstalige Gemeenschap: het Office de la naissance et de l’enfance (ONE). De andere maakt deel uit van de Vlaamse Gemeenschap: Kind en Gezin (K&G). Opvanginitiatieven zijn voor hun regelgeving onderworpen aan de regelgeving volgens de Gemeenschap waarvoor de opvangplaats gekozen heeft, ofwel het Office de la Naissance et de l’Enfance, ofwel Kind en Gezin.

Centrum

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Helihaven
Adres: Helihavenlaan 52 - 1000 Brussel
Vergunning: Kind en gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 48
Openingsuren: 7u tot 18u

Laken

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Richard Neyberghlaan (peutertuin)
Adres: Richard Neyberghlaan 6 - 1020 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 18 maanden - 3 jaar
Aantal plaatsen: 20
Openingsuren: 7u tot 18u

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Reper-Vrevenstraat
Adres: Reper-Vrevenstraat 100 - 1020 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 23
Openingsuren: 7u tot 18u

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Mutsaardlaan
Adres: Mutsaardlaan 25 en 69 - 1020 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 54
Openingsuren: 7u tot 18u

Neder-Over-Heembeek

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Vekemans
Adres: Frans Vekemansstraat 48 - 1120 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 36
Openingsuren: 7u tot 18u

Haren

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Kortenbachstraat
Adres: Kortenbachstraat 8 - 1130 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 23
Openingsuren: 7u tot 18u

Centrum

Crèches en peutertuinen & voorwaarden

Gemeentelijke crèche Alexandre Bosquet
Kanaalstraat 51
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 36
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Locquenghien
Locquenghienstraat 16
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 66
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche J. Creyelman
Anderlechtstraat 45
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 56
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche César De Paepe
Cellebroersstraat 11 (7de verdieping)
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 48
Openingsuren: 6u30 > 18u30

Gemeentelijke crèche Locquenghien
Locquenghienstraat 20
1000 Brussel
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 24
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Les Petits Pas
Vanderhaegenstraat 34
1000 Brussel
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 44
Openingsuren: 7u > 18u

Marollen

Crèches en peutertuinen & voorwaarden

Gemeentelijke crèche Princesse Josephine-Charlotte
Timmerliedenstraat 2
1000 Brussel
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 50
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Les Petits Fleuristes
Sint-Theresastraat 7
1000 Brussel
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 66

Squareswijk

Crèches en peutertuinen & voorwaarden

Gemeentelijke peutertuin Véronèse
Véronèsestraat 19A
Vergunning: ONE
Leeftijd: 18 maanden > 3 jaar
Aantal plaatsen: 32
Openingsuren: 7u30 > 18u

Gemeentelijke crèche Gabrielle Vandervelde
Grevelingenstraat 55
Vergunning: ONE
Openingsuren: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 56
Openingsuren: 7u30 > 18u

Noordwijk

Gemeentelijke crèche Cogge
Simonsstraat 15
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 32
Openingsuren: 7u > 18u

Heizel

Crèche Heizel
Heizelstraat - 1020 Brussel
Vergunning: ONE
Leeftijd: 0 > 36 maanden
Aantal plaatsen: 36
Openingsuren: van 7u tot 18u

Laken centrum

Gemeentelijke crèche Ernest Salu
Molenbeekstraat
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 48
Openingsuren: 7u > 18u

Laken

Crèches en peutertuinen & voorwaarden

Gemeentelijke crèche Tivoli
Tivolistraat 13
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 38
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Neybergh
Richard Neyberghlaan 4
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 42
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Félix Sterckx
Felix Sterckxlaan 18
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 50
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke peutertuin Magnolias
Magnolialaan 7
Vergunning: ONE
Leeftijd: 18 maanden > 3 jaar
Aantal plaatsen: 32
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Gabrielle Petit
Keizerin Charlottelaan 1
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 38
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Pagodes
Pagodenlaan 299-301
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 76
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke peutertuin Gustave Demanet
Gustave Demanetstraat 16-18
Vergunning: ONE
Leeftijd: 18 maanden > 3 jaar
Aantal plaatsen: 32
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Horizon
Joseph Benoit Willemsplein 11
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 75
Openingsuren: 7u > 18u

Neder-Over-Heembeek

Gemeentelijke crèche Alix Bauwens
Vekemansstraat 38
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 84
Openingsuren: 7u > 18u

Gemeentelijke crèche Bruyn
Bruynstraat 110
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 48
Openingsuren: 7u > 18u

Haren

Gemeentelijke crèche Les Sources
Parochiestraat 34
Vergunning: ONE
Leeftijd: 6 weken > 3 jaar
Aantal plaatsen: 26
Openingsuren: 7u > 18u

De Stad Brussel organiseert enkel erkende, collectieve opvang. Dat wil zeggen dat de kostprijs voor de kinderopvang berekend wordt via de vaste tarieven van ONE (Franstalig) of Kind & Gezin (Nederlandstalig).

De prijs van de erkende kinderopvang is wettelijk bepaald. Ouders betalen afhankelijk van het gezinsinkomen, de duur van de opvang, het aantal kinderen in de opvang en eventuele meerlingen.

Nederlandstalige crèches

Het tarief voor de Nederlandstalige crèches kan berekend worden op de website van Kind & Gezin.

Franstalige crèches

De tabellen voor de berekening van het tarief voor de Franstalige crèches zijn te vinden op de website van het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) (barème PFP).

Wie op zoek is naar opvang in een stedelijke crèche of peutertuin (ONE of Kind en Gezin) neemt contact op met de Dienst van het Jonge Kind, het centrale inschrijvingspunt voor kinderopvang van de Stad Brussel op het gratis nummer 0800 17 071. Deze dienst is telefonisch bereikbaar, elke werkdag van 8u tot 12u.

Nederlandstalige kinderdagverblijven

Voor Nederlandstalige kinderdagverblijven (Kind en Gezin), kan ingeschreven worden vanaf het moment dat de zwangerschap is vastgesteld.

Franstalige kinderdagverblijven

Wanneer het kind minder dan 6 maanden is bij de aanvang van de kinderopvang, kunnen ouders zich via de centrale dienst inschrijven wanneer de 3de maand van de zwangerschap verstreken is (dus vanaf het begin van de 4de maand van de zwangerschap).

Wanneer het kind 6 maanden of meer zal zijn bij de aanvang van de kinderopvang, dienen ouders zich 9 maanden voor de aanvang van de kinderopvang via de centrale dienst in te schrijven.

Buiten de kinderopvang van de Stad Brussel zijn er nog andere opvangmogelijkheden. Het Nederlandstalige aanbod kan gezocht worden via:

Een vraag naar kinderopvang kan geregistreerd worden via:

ZIE OOK