Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Crèches en peutertuinen van de Stad Brussel

Alle inlichtingen over inschrijvingen in één van de stedelijke kinderdagverblijven zijn te krijgen op het gratis nummer 0800 17 071.

De Stad Brussel heeft zowel Franstalige als Nederlandstalige crèches en peutertuinen. Wat de begeleiding en de controle betreft, bestaan er in het Brussels Gewest 2 organisaties die belast zijn met deze taak. De ene maakt deel uit van de Franstalige Gemeenschap: het Office de la naissance et de l’enfance (ONE). De andere maakt deel uit van de Vlaamse Gemeenschap: Kind en Gezin (K&G). Opvanginitiatieven zijn voor hun regelgeving onderworpen aan de regelgeving volgens de Gemeenschap waarvoor de opvangplaats gekozen heeft, ofwel het Office de la Naissance et de l’Enfance, ofwel Kind en Gezin.

Centrum

Gemeentelijke ecocrèche Helihaven
Adres: Helihavenlaan 52 - 1000 Brussel
Vergunning: Kind en gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 48
Openingsuren: 7u tot 18u

Laken

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Richard Neyberghlaan (peutertuin)
Adres: Richard Neyberghlaan 6 - 1020 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 18 maanden - 3 jaar
Aantal plaatsen: 20
Openingsuren: 7u tot 18u

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Reper-Vrevenstraat
Adres: Reper-Vrevenstraat 100 - 1020 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 23
Openingsuren: 7u tot 18u

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Mutsaardlaan
Adres: Mutsaardlaan 25 en 69 - 1020 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 54
Openingsuren: 7u tot 18u

Neder-Over-Heembeek

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Vekemans
Adres: Frans Vekemansstraat 48 - 1120 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 36
Openingsuren: 7u tot 18u

Haren

Gemeentelijke kinderopvanglocatie Kortenbachstraat
Adres: Kortenbachstraat 8 - 1130 Brussel
Vergunning: Kind en Gezin
Leeftijd: 6 weken - 3 jaar
Aantal plaatsen: 23
Openingsuren: 7u tot 18u

De Stad Brussel organiseert enkel erkende, collectieve opvang. Dat wil zeggen dat de kostprijs voor de kinderopvang berekend wordt via de vaste tarieven van ONE (Franstalig) of Kind & Gezin (Nederlandstalig).

De prijs van de erkende kinderopvang is wettelijk bepaald. Ouders betalen afhankelijk van het gezinsinkomen, de duur van de opvang, het aantal kinderen in de opvang en eventuele meerlingen.

Nederlandstalige crèches

Het tarief voor de Nederlandstalige crèches kan berekend worden op de website van Kind & Gezin.

Franstalige crèches

De tabellen voor de berekening van het tarief voor de Franstalige crèches zijn te vinden op de website van het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) (barème PFP).

Wie op zoek is naar opvang in een stedelijke crèche of peutertuin (ONE of Kind en Gezin) neemt contact op met de Dienst van het Jonge Kind, het centrale inschrijvingspunt voor kinderopvang van de Stad Brussel op het gratis nummer 0800 17 071. Deze dienst is telefonisch bereikbaar, elke werkdag van 8u tot 12u.

Nederlandstalige kinderdagverblijven

Voor Nederlandstalige kinderdagverblijven (Kind en Gezin), kan ingeschreven worden vanaf het moment dat de zwangerschap is vastgesteld.

Franstalige kinderdagverblijven

Wanneer het kind minder dan 6 maanden is bij de aanvang van de kinderopvang, kunnen ouders zich via de centrale dienst inschrijven wanneer de 3de maand van de zwangerschap verstreken is (dus vanaf het begin van de 4de maand van de zwangerschap).

Wanneer het kind 6 maanden of meer zal zijn bij de aanvang van de kinderopvang, dienen ouders zich 9 maanden voor de aanvang van de kinderopvang via de centrale dienst in te schrijven.

Buiten de kinderopvang van de Stad Brussel zijn er nog andere opvangmogelijkheden. Het Nederlandstalige aanbod kan gezocht worden via:

Een vraag naar kinderopvang kan geregistreerd worden via:

ZIE OOK