Stadsdiensten gesloten op donderdag 26 en vrijdag 27 mei

Op donderdag 26 mei (feestdag) en vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) zijn de stadsdiensten gesloten. U kunt uw documenten nog steeds online en op het burgerportaal MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Culturele verenigingen

De Stad Brussel biedt ondersteuning aan culturele verenigingen.

Steun aan culturele verenigingen

Brussel kan bogen op een bijzonder dicht netwerk van culturele verenigingen. De Stad kent ook subsidies toe aan honderden, zowel grote als kleine organisaties, en moedigt daarbij in het bijzonder initiatieven aan die de toegang tot cultuur, de laagdrempeligheid, de sociale cohesie, de culturele diversiteit, de stedelijke kunsten evenals de instandhouding en promotie van het Brusselse erfgoed bevorderen.

Er worden twee soorten subsidies toegekend: subsidies voor de werking en subsidies voor evenementen.

Aanvraagformulieren

Nederlandstalige verenigingen

Het cultuurbeleidsplan legt de krijtlijnen van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid vast in uitvoering van het Vlaams decreet voor Lokaal Cultuurbeleid. Dat plan is het resultaat van een uitgebreid participatietraject in samenspraak met de Cultuurraad, de gemeenschapscentra en de stedelijke bibliotheek.

Naast de grote culturele spelers waarmee de Stad een convenant heeft afgesloten voor een periode van 3 jaar, wordt jaarlijks een projectoproep gelanceerd ter attentie van de verschillende Nederlandstalige actoren en verenigingen. Deze projectoproep is het verlengstuk van het cultuurbeleidsplan. De Cultuurraad die een honderdtal verenigingen groepeert die het Nederlands als voertaal gebruiken, adviseert de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden aan de hand van dit geïntegreerd cultuurbeleidsplan en de vooropgezette doelstellingen.

Meer info: