Verstoorde dienstverlening op maandag 6 december

Op maandag 6 december 2021 is de dienstverlening aan de loketten van het Administratief centrum en de verbindingsbureaus verstoord door syndicale acties. Het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek is gesloten. U kan altijd uw documenten online aanvragen of een afspraak maken. Er worden ook storingen verwacht op het bus-, tram- en metronet van de MIVB.

 

Culturele verenigingen

De Stad Brussel biedt ondersteuning aan culturele verenigingen.

Steun aan culturele verenigingen

Brussel kan bogen op een bijzonder dicht netwerk van culturele verenigingen. De Stad kent ook subsidies toe aan honderden, zowel grote als kleine organisaties, en moedigt daarbij in het bijzonder initiatieven aan die de toegang tot cultuur, de laagdrempeligheid, de sociale cohesie, de culturele diversiteit, de stedelijke kunsten evenals de instandhouding en promotie van het Brusselse erfgoed bevorderen.

Nederlandstalige verenigingen

Het cultuurbeleidsplan legt de krijtlijnen van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid vast in uitvoering van het Vlaams decreet voor Lokaal Cultuurbeleid. Dat plan is het resultaat van een uitgebreid participatietraject in samenspraak met de Cultuurraad, de gemeenschapscentra en de stedelijke bibliotheek.

Naast de grote culturele spelers waarmee de Stad een convenant heeft afgesloten voor een periode van 3 jaar, wordt jaarlijks een projectoproep gelanceerd ter attentie van de verschillende Nederlandstalige actoren en verenigingen. Deze projectoproep is het verlengstuk van het cultuurbeleidsplan. De Cultuurraad die een honderdtal verenigingen groepeert die het Nederlands als voertaal gebruiken, adviseert de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden aan de hand van dit geïntegreerd cultuurbeleidsplan en de vooropgezette doelstellingen.

Meer info: