Cultuurplatform

Dit evenement is al voorbij

Op woensdag 9 oktober 2019, van 18u tot 21u, in de Beursschouwburg.

De Cultuurraad van de Stad Brussel geeft advies aan de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden over het lokaal cultuurbeleidsplan én brengt mensen en organisaties samen rond cultuur in de Stad Brussel. Het Cultuurplatform is een open bijeenkomst die minstens 2 keer per jaar georganiseerd wordt door de Cultuurraad. Het is toegankelijk voor iedereen met interesse in de Brusselse culturele sector.

Op het programma:

  • Het nieuwe cultuurbeleidsplan 2020-2026
  • Projectoproep
  • Vernieuwing Cultuurraad

Kandidaten voor de Cultuuraad zijn welkom tot 21 september 2019 via het formulier op:

Cultuurplatform