Departement Aankoopcentrale

De Aankoopcentrale is belast met het opstellen, afsluiten en beheren van leveringen en diensten.