Departement Financiën

Het departement Financiën van de Stad Brussel is belast met het beheer van de boekhouding en de begroting van de Stad. Het centraliseert de betalingen van de uitgaven en de inning van de inkomsten.