Gelijke Kansen

PRAKTISCHE INFO

Infonummer Handicap

0800 18 811


Facebook

Telefonisch onthaal: 
van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot en met 16u30

Werkdomeinen: 
Informatie voor mensen met een handicap en melden van problemen met de toegankelijkheid op openbare plaatsen