Gelijke Kansen

PRAKTISCHE INFO

Infonummer Handicap

0800 18811


Facebook

Telefonisch onthaal: 
tijdens kantooruren

Werkdomeinen: 
Informatie voor mensen met een handicap en melden van problemen met de toegankelijkheid op openbare plaatsen