PRAKTISCHE INFO

Dienst Bevolking - Paspoorten

Administratief centrum

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

2de verdieping

02 279 22 11Open voor publiek: 
maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u30 (in geval van drukte behoudt de directie zich het recht voor om indien nodig vóór sluitingstijd te stoppen met het uitdelen van tickets), vrijdag van 8u30 tot 12u

Telefonisch onthaal: 
van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 16u

Sluitingsperiodes: 
feestdagen, 22 mei, 20 juli, 31 december 2020

Werkdomeinen: 
Informatieaanvraag voor burgers ingeschreven in het bevolkingsregister.