PRAKTISCHE INFO

Dienst Bevolking - Paspoorten

Administratief centrum

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

2de verdieping

02 279 22 11Open voor publiek: 
maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u, vrijdag van 8u30 tot 12u

Telefonisch onthaal: 
van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 16u

Werkdomeinen: 
Informatieaanvraag voor burgers ingeschreven in het bevolkingsregister.