PRAKTISCHE INFO

Cel Mobiliteit & Openbare ruimte

Administratief Centrum van Stad Brussel

Anspachlaan 6

1000
 
Brussel

02 279 31 80

02 279 31 28Telefonisch onthaal: 
van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u

Werkdomeinen: 
Beheer van mobiliteitsproblemen (met uitzondering van de parkeerproblemen en bewonerskaarten).