Donatie organen en menselijk lichaamsmateriaal

Je kan 4 verklaringen rond de 'schenking van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden' (zoals orgaandonatie) bij de gemeente registreren. Je moet hiervoor gedurende 6 maanden in België gedomicilieerd zijn, en in staat zijn om je wil te uiten.

Burgers kunnen 4 verklaringen bij de gemeente registreren:

  • orgaandonatie voor transplantatie
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Burgers kunnen hun wil ook registreren:

Deze verklaring wordt niet langer geregistreerd in het Rijksregister, maar in een applicatie van de FOD Volksgezondheid.

Hoe aanvragen?

Brucity: piekuren aan de loketten zonder afspraak

Piekuren aan de loketten van Brucity (met toegankelijke tabel)

Vereiste documenten

  • Identiteitskaart

Tarief

  • Gratis

Wachttijd

  • Onmiddellijk

ZIE OOK