Duurzaam en verantwoord speelgoed

Wat is het?

De Stad biedt aan de meer dan 1500 Brusselse kinderen een netwerk aan van 37 structuren (kinderdagverblijven, noodopvang en peutertuinen). De Stad verbindt zich ertoe milieuvoorwaarden en sociale eisen te integreren in de verschillende overheidsopdrachten voor leveringen in het algemeen maar in het bijzonder voor speelgoed. Speelgoed wordt gekozen in functie van het gebruikte materiaal (natuurlijk, zonder schadelijke verf,...) en in functie van de duurzaamheid ervan (eenvoudig te reinigen, beschikbaarheid van vervangstukken,...).

Met welk doel?

Het dagelijks beschikbaar stellen van kwaliteitsvol speelgoed stimuleert aandacht en nieuwsgierigheid. Het zijn onmisbare instrumenten voor het personeel dat zich inzet voor de emotionele en zintuiglijk-motorische ontwikkeling van de kleinsten. Deze beslissing komt in de eerste plaats de kinderen ten goede, die met speelgoed spelen dat niet schadelijk is voor hun gezondheid. De families worden eveneens aangemoedigd om duurzaam en verantwoord te verbruiken.

Duurzaam speelgoed

Evolutie

Lancering

PRAKTISCHE INFO

niet gevonden