Duurzame ontwikkeling

De Stad Brussel en het OCMW van Brussel hebben concrete engagementen en maatregelen rond duurzame ontwikkeling genomen. Het doel van duurzame ontwikkeling is de economische, sociale en ecologische aspecten van de menselijke activiteiten met elkaar te verzoenen.

Het engagement van de Stad Brussel in duurzame ontwikkeling wordt geconcretiseerd door:

De Agenda 21 is een actieplan die de prioriteiten rond duurzame ontwikkeling van de Stad en het OCMW bevat.

Het bevat meer dan 150 actiefiches georganiseerd rond 5 doelen en verdeeld over 22 interventiedomeinen. Deze actiefiches, die doelstellingen en indicatoren bevatten, zijn onderhevig aan een jaarlijkse evaluatie. Dit plan definieert een gedragscode voor het gemeentepersoneel, de lokale overheid, de gebruikers en de burgers.

Actieplan 2016

Actieplan 2016 per interventiedomeinen:

Evaluatieverslagen en actieplannen

Dit actieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en om de twee jaar geactualiseerd:

Geschiedenis evaluatieverslagen

Geschiedenis actieplannen

De Stad Brussel steunt burger- en participatieve acties die een positieve en duurzame impact hebben op het gedrag van de doelgroep en op haar levenskader.

Bewonersgroepen, lokale organisaties en scholen die actief zijn op het grondgebied van de Stad kunnen een aanmoedigingspremie ontvangen van maximaal 2.500 euro.

De projecten dienen zich te situeren binnen één van de volgende domeinen: sensibiliseringsacties rond duurzame ontwikkeling, biodiversiteit, groene ruimtes, water, energie, verminderen/ hergebruiken van afval, mobiliteit, duurzame consumptie, sociale integratie, toegang tot cultuur en kennis, levenskader, werkgelegenheid, economische ontwikkeling en sociale economie.

Deze projectoproep wordt jaarlijks op 1 maart gelanceerd. Voor 2018 is hij reeds afgesloten.

Laureaten projectoproep 2017

  • Veganizer BXL: bevordering van veganisme in Brussel
  • Les voisins du Magnolia: het installeren van een gezellige ruimte en het voorkomen van sluikstorten
  • Comité de Haren: het creëren van een wijkdynamiek door het organiseren van workshops tussen bewoners
  • Comité Alhambra: onderhoud van de gemeenschappelijke moestuin
  • Chicago bulbes: het installeren van bakken met eetbare planten om een drank te fabriceren door en voor de wijk
  • Jardin collectif tour et taxis: het opzetten van de collectieve tuin (bouw van een pergola, regenwater opvangen,...)
  • Basisschool Klavertje Vier: groen aanplanten op de speelplaats met inrichtingen op basis van wilgen
  • Institut Saint-Louis 2: kraanwater op school bevorderen
  • Ecole des Etoiles: een serre en een heg van fruitbomen maken en een nestkast en bakken met planten installeren
  • Haute Ecole Francisco Ferrer: ontwerpen van duurzame promotionele kleding

Wilt u contact met hen opnemen en ze lokaliseren? Neem dan contact op met de cel Duurzame ontwikkeling.

Brochure 'Keukenrecepten'

De brochure Keukenrecepten - mijn wijk eet duurzaam ontstond in het kader van de projectoproep 2015:

ZIE OOK