Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Einde plastic zakken op Bockstaelmarkt

Wat is het?

Plastic wegwerpzakken zijn sinds 3 maart 2017 verboden op de Bockstaelmarkt, die elke zaterdagochtend plaatsvindt. Deze maatregel is in eerste instantie gericht op de non-foodsector en wordt vervolgens, vanaf 4 juni 2017, uitgebreid naar de voedingssector. In samenwerking met de uitbater Charve en het Gewestelijk Agentschap voor Handel Atrium.brussels, zet de Stad Brussel een sensibiliseringscampagne op poten.

Met welk doel?

Het doel van deze maatregel is om de buurt netter te maken en de afvalproductie te beperken. Zo anticipeert de Bockstaelmarkt op het gewestelijk verbod dat in voege zal treden op 1 september 2017 in het Brussels Gewest. Voor alle andere zakken die bestemd zijn voor de verpakking van goederen voor kleinhandelaars zal het verbod een jaar later van kracht gaan, op 1 september 2018.

Einde plastic zakken op Bockstaelmarkt

Evolutie

Lancering