Overslaan en naar de inhoud gaan

Europees rijbewijs - Omwisseling en registratie

Als je in België woont en over een geldig rijbewijs beschikt afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie of gelijkgesteld, mag je op de openbare weg rijden.

Afhankelijk van je situatie is het echter mogelijk dat je je nationale rijbewijs moet registreren en/of omwisselen voor een Belgisch rijbewijs.

 • Je hoofdverblijfplaats hebben op het grondgebied van de stad Brussel
 • In het bezit zijn van een geldig rijbewijs afgeleverd door een lidstaat van de Europese Unie of gelijkgesteld (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

Je moet je Europese rijbewijs omwisselen voor een Belgisch rijbewijs in één van de volgende gevallen:

 • Bij verlies, diefstal of beschadiging van je rijbewijs
 • Als je een geldig rijbewijs hebt zonder vervaldatum, dan heb je na je aankomst in België 2 jaar tijd om het om te wisselen
 • Als je een verkeersovertreding hebt begaan

Je moet je Europese rijbewijs registreren in één van de volgende gevallen:

 • Als je je Europese rijbewijs moet omwisselen voor een Belgisch rijbewijs
 • Als je wil ingeschreven worden als begeleider op een voorlopig rijbewijs
 • Als je een internationaal rijbewijs wil behalen
 • Als je een rijverbod hebt en er een rijbewijs op proef moet worden afgeleverd

Dit is slechts algemene informatie. Elk dossier wordt individueel geanalyseerd wanneer je je aanvraag indient bij de Stadsdiensten. Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. 

1. De registratie- en/of omwisselingsaanvraag indienen: Externe siteop afspraak online via MyBXL, aan het loket van het Administratief Centrum Brucity of van het verbindingsbureau van Laken, Louiza of Neder-Over-Heembeek.

Je registratie- en/of omwisselingsaanvraag wordt naar de FOD Mobiliteit gestuurd voor analyse en goedkeuring.

2. Daarna gebeurt het volgende:

 • Omwisseling: als je een positief antwoord krijgt van de FOD Mobiliteit, word je door de Stad Brussel op de hoogte gebracht dat je Europese rijbewijs kan worden omgewisseld voor een Belgisch exemplaar. In dat geval ga je als volgt te werk om je rijbewijs te bestellen:
  • Aanvraag: Externe siteop afspraak online via MyBXL, aan het loket van het Administratief Centrum Brucity of van het verbindingsbureau van Laken, Louiza of Neder-Over-Heembeek.
  • Afhalen van de kaart: zonder afspraak aan het loket waar de aanvraag werd ingediend
 • Registratie: zonder afspraak aan het loket waar het rijbewijs is aangevraagd.

Meer info?

 • Identiteitskaart of verblijfsvergunning
 • Geldig Europees rijbewijs of bewijs van verlies of diefstal afgeleverd door de Belgische of buitenlandse politie
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden) die voldoet aan de Externe siteICAO-normen 

Omwisseling: 30 euro om je rijbewijs te bestellen 

Omwisseling of registratie: 5 werkdagen

Opgelet: om je Europese rijbewijs om te wisselen, moet het eerst worden geregistreerd.