Wijkforums - BPART

Het College van de Stad Brussel biedt een portaal voor participatie aan.

Hoe deelnemen, hoe een vraag stellen?

Ik maak verbinding met het platform bpart.brussel.be, de nieuwe elektronische tool voor participatie van de Stad Brussel:

  1. Ik kies de thema's die mij aanbelangen.
  2. Ik verklaar mijn noden en uitdagingen.
  3. Ik reageer op andere bijdragen en bied oplossingen.

Wijkforums:

Ik ontmoet het College van Burgemeester en Schepenen tijdens het wijkforum om de antwoorden te bespreken.

De Wijkfora worden jaarlijks in elk van de 9 wijken van de Stad Brussel georganiseerd.

Deze vergaderingen geven bewoners de kans om in dialoog te gaan met de stedelijke overheid. Via deze ontmoetingen kunnen de door u verkozen vertegenwoordigers hun beslissingen bij het beheer van uw wijk verklaren.

Dankzij uw vragen en ideeën kunnen we samen nadenken over oplossingen voor de projecten en de evolutie van uw wijk.

Het College van de Stad bestaat uit een Burgemeester en 9 Schepenen. Zij besturen dagelijks de Stad Brussel gebaseerd op een visie die ze gedurende 6 jaar zullen volgen. In de naam van de Stad beheren zij het gemeenschappelijke: openbare ruimten, woningen, scholen, cultuur, veiligheid, sport, vrijetijdsbesteding,...

Het College wordt aangeduid door de gemeenteraad die elke 6 jaar tijdens gemeenteraadsverkiezingen wordt verkozen.

Wijkforum