Geen vuurpijlen en klappers in Brussel

Het gebruik van vuurwerk is verboden door het Algemeen politiereglement in Brussel.

Artikel 44 van het Algemeen politiereglement (APR) van Brussel gaat over hinderlijke of gevaarlijke activiteiten in openbare ruimten: Het is verboden in openbare ruimten en in voor het publiek toegankelijke plaatsen over te gaan tot een activiteit die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen, zoals:... gebruik maken van vuurwerk, behoudens vergunning van de bevoegde overheid; dit verbod is eveneens van toepassing in de private eigendommen.

Vuurwerk zoals vuurpijlen, Romeinse kaarsen, klappers of rotjes, Bengaals vuur, fonteinen,... die op deze manier gebruikt worden, worden in beslag genomen.

Hoewel de verkoop van vuurwerk federaal toegelaten is, heeft een gemeente zoals Brussel het recht om het gebruik ervan te verbieden of te beperken op haar grondgebied.

Gemaakt 21/12/2017 (bewerkt op 10/12/2019)

AGENDA