Gemeentelijk ontwikkelingsplan

Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan ofwel GOP is een strategisch beleidsplan opgesteld door elke Brusselse gemeente voor haar grondgebied.

Dit Gemeentelijk Ontwikkelingsplan beoogt de doelstellingen te verduidelijken die door de gemeente tijdens de legislatuur nagestreefd worden evenals de middelen en de maatregelen die zij daarvoor denkt in te zetten. Het plan werkt de voorschriften uit van het GOP (Gewestelijk Ontwikkelingsplan) en vervolledigt ze.

Het door de Stad Brussel opgesteld GOP omvat 3 doeleinden:

  • de wederopleving van het woonmilieu
  • de ondersteuning van een geïntegreerde economische ontwikkeling
  • de bevordering van een duurzaam leefmilieu

Op het gebied van verplaatsingen legt het GOP de nadruk op een beleid van modale combinaties met het oog op een beter evenwicht tussen nabije bereikbaarheid en bereikbaarheid over grotere afstand. Dit beleid gaat onder meer over de ontwikkeling van een netwerk van openbaar vervoer dat meer geïntegreerd is in de stad, het globaal parkeerbeheer, het bewustmaken van duurzame mobiliteit, het bevorderen van zachte mobiliteit.

Downloaden

Teksten

Kaarten

Sectie van het GOP & document
A.Evolutie van de infrastructuren
C.1 1150-1770 (PDF, 299.60 KB)
C.2 1870-1900 (PDF, 352.69 KB)
C.3 1925-1950 (PDF, 405.90 KB)
C.4 2000 (PDF, 409.61 KB)
B.Evolutie van het stadsweefsel
C.5 1150-1770 (PDF, 297.03 KB)
C.6 1870-1900 (PDF, 2.09 MB)
C.7 1925-1950 (PDF, 582.58 KB)
C.8 2000 (PDF, 537.55 KB)
C.Thematische kaarten
C.9 Internationale vertegenwoordiging (publiek sector) (PDF, 1.95 MB)
C.10 Bevolkingsdichtheid (PDF, 730.57 KB)
C.11 Bevolkings evolutie per satistische sector over de periode 1981-1991 (PDF, 721.46 KB)
C.12 Bevolkings evolutie per satistische sector over de periode 1991-1998 (PDF, 691.09 KB)
C.13 Kansarme en kansrijke wijken (PDF, 719.61 KB)
C.14 Kantoren (PDF, 694.54 KB)
C.15 Handel (PDF, 1.66 MB)
C.16 Industrie (PDF, 1.40 MB)
C.17 Toerisme (PDF, 1.78 MB)
C.18 Toerisme (2) (PDF, 721.19 KB)
C.19 Werkgelegenheid per Ha en per statistische sector (PDF, 664.47 KB)
C.20 Oro-hydrografie (PDF, 700.19 KB)
C.21 Openbare ruimte en stedelijke lanschap (PDF, 763.43 KB)
C.22 Erfgoed (PDF, 1.23 MB)
C.23 Begroeningsgraad per bouwblok (PDF, 784.11 KB)
C.24 Geluidsomgeving (PDF, 1.39 MB)
C.25 Culturele uitrustingen (PDF, 647.10 KB)
C.26 Sociale uitrustingen (PDF, 1.30 MB)
C.27 Uitrustingen voor onderwijs en vorming (PDF, 1.33 MB)
C.28 Verplaatsingen en mobiliteit (PDF, 1.23 MB)
C.29 Bereikbaarheidsproblemen (PDF, 313.29 KB)
C.30 Eigendommen van Stad Brussel en OCMW (PDF, 714.58 KB)
C.31 Gewestelijk Bestemmingsplan (BR 03-05-2001): Bestaande feitelijke toestand (PDF, 3.74 MB)
C.32 Gewestelijk Bestemmingsplan (BR 03-05-2001): Bestemming (PDF, 2.24 MB)
C.33 BBP: verkavelingsvergunningen, overeenkomsten en zonale verorderingen (PDF, 665.66 KB)

Teksten

Kaarten

Sectie van het GOP & document
C.1 De woonfunctie herwaarderen (PDF, 1.35 MB)
C.2 Een geïntegreerde economische ontwikkeling steunen (PDF, 1.19 MB)
C.3 Een duurzaam milieu promoten (PDF, 1.09 MB)
C.4 Nationaal en internationaal vertegenwoordigingsbeleid (PDF, 781.92 KB)
C.5 Woonbeleid (PDF, 744.47 KB)
C.6 Woonpotentiel (PDF, 1.07 MB)
C.7 Openbare ruimte - beleid (PDF, 912.87 KB)
C.8 Milieubeleid (PDF, 1.17 MB)
C.9 Verkeersnetten - Aanpassings voorstellen (PDF, 749.65 KB)
C.10 Voorstel voor de categorisering van de bestaande en geplande wegen (PDF, 774.92 KB)
C.11 Hoofdnetwerken voor gemotoriseerd verkeer op horizon 2010 (PDF, 819.35 KB)
C.12

Beleid van gemeentelijke planning (PDF, 837.70 KB)

Dit document, onder de vorm van een tabel, vermeldt in detail de toekomstige acties van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOp).

Het plan herneemt, per activiteitensector, het geheel van de maatregelen nodig voor de uitvoering van het plan. Deze tabellen geven een overzicht van de acties die de gemeente wil ondernemen.

Algemeen

Laken

Atlas Laken

Vijfhoek

Atlas Vijfhoek

Atlas vijfhoek aanvullingen 2000

Brussel-Noord

Atlas Brussel Noord

Noordoostelijke Wijk

Atlas Noordoostelijke Wijk

Zuidwijk

Atlas Zuidwijk