Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Gemeenten kunnen bepaalde soorten onburgerlijk gedrag onmiddellijk bestraffen dankzij het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Wat is een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)?

Sinds 1999 kunnen gemeenten onburgerlijk gedrag onmiddellijk bestraffen met administratieve sancties: het gooien van afval op de openbare weg, geluidsoverlast, graffiti, urineren op de openbare weg, hondenpoep,... Het systeem ontlast de rechtbanken en het parket en zorgt voor een effectieve sanctie.

Het bedrag van deze gemeentelijke administratieve sanctie, als deze bestaat in een boete, bedraagt maximaal 350 euro (en maximaal 175 euro als de betrokkene minderjarig is op het ogenblik van de feiten).

Gesanctioneerde gedragingen

Drie gedragstypes worden bestraft met een administratieve sanctie:

Overlast veroorzaakt door personen

Wordt beschouwd als 'overlast', onburgerlijke gedragingen zoals:

 • urineren op de openbare weg
 • gooien van papier op de openbare weg
 • spuwen op de openbare weg
 • buitenzetten van vuilniszakken buiten de uren die hiervoor zijn voorzien
 • geluidsoverlast
 • bepaalde vormen van diefstal
 • private bezetting van de openbare weg
 • uitoefenen van bepaalde activiteiten op de openbare weg zonder vergunning

De Stad beschikt over een termijn van 6 maanden om deze dossiers te behandelen en al dan niet een boete op te leggen aan de overtreder.

In bepaalde gevallen kan de boete worden vervangen door een bemiddeling.

Overlast veroorzaakt door etablissementen

Worden beschouwd als problematische gedragingen die kunnen worden toegeschreven aan etablissementen:

 • opening van een etablissement zonder dat het administratief dossier in orde werd gebracht
 • uitbaten van een terras zonder vergunning
 • niet-respecteren van de afmetingen van het terras
 • leurhandel
 • geluidsoverlast

De Stad beschikt over een termijn van 6 maanden om deze dossiers te behandelen en al dan niet een boete op te leggen aan de overtreder.

In bepaalde gevallen kan de boete worden vervangen door de schorsing of intrekking van de vergunning of de sluiting van een etablissement.

Verkeersinbreuken inzake stilstaan en parkeren

Sinds 1 maart 2015 is de Stad bevoegd om boetes op te leggen in geval van het niet-eerbiedigen van bepaalde bepalingen van de Wegcode inzake stilstaan en parkeren.

Deze inbreuken maken het voorwerp uit van boetes die worden bepaald door het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 et F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Bemiddeling

Parallel met de administratieve boetes bestaat er een bemiddelingsdienst die bijvoorbeeld tussenbeide komt wanneer uit onderzoek van het dossier over een bepaalde inbreuk blijkt dat de inbreuk haar oorsprong vindt in een conflict tussen twee burgers.

De bestraffende ambtenaar kan vervolgens beslissen om al dan niet gevolg te geven met een administratieve boete. Voor minderjarigen tussen 16 en 18 jaar is de bemiddeling verplicht.

Contact:

 • Bemiddeling - Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
  Sluismeester Coggestraat 18
  1000 Brussel

Bijkomende info