Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Gevangenis Haren. Lopend openbaar onderzoek en overlegcommissie op 20 mei 2015

Dit evenement is al voorbij

Op woensdag 20 mei 2015 om 9u30 in het Grand Casino Brussels Viage.

Tijdens deze zitting brengt de Overlegcommissie een advies uit over de gemengde aanvraag voor de bouw van een penitentiair complex (gevangenis) welke onderworpen is aan een openbaar onderzoek van 3 april 2015 tot 2 mei 2015 ( verlengd tot 8 mei 2015) (dossiers W14/2014 + W131/2015).

De Overlegcommissie geeft advies over kwesties die betrekking hebben op de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Elke vergadering van de Commissie bevat een openbare zitting waar iedereen die het wenst zich kan uitdrukken (aanvrager, inwoners, verenigingen, leden van de Commissie). Wie gehoord wil worden, moet wel een schriftelijke aanvraag indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Online raadpleegbare documenten

Op deze website bevindt zich een selectie van stukken uit het dossier geplaatst in openbaar onderzoek. Het volledig fysisch dossier is consulteerbaar op de plaatsen en uren zoals aangegeven op de affiche van het openbaar onderzoek.

Initieel project

Geamendeerd project

Effectenstudie

Bijkomende inlichtingen