Gezinshereniging (tussen EU-burgers)

U bent Europees staatsburger of gelijkgesteld (onderdaan van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen), of sluit u zich aan bij een Europese burger of geassimileerd die in de stad Brussel woont?

Als u van plan bent om langer dan 3 maanden in België te verblijven en daar uw hoofdverblijfplaats te vestigen, moet u contact opnemen met het gemeentebestuur van de Stad Brussel om u te registreren.

 • Europees burger of gelijkgesteld
 • Uw hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel vestigen (exacte adres: straatnaam, huisvestingsnummer, eventueel brievenbusnummer)
 • Aansluiten bij een ander EU-burger of geassimileerd

Enkel via een online genomen afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of het verbindingsbureau van Louiza.

De registratie verloopt in verschillende fasen:

 • Aanvraag van bewijs van inschrijving (bijlage 19): zodra uw Europees staatsburgerschap of soortgelijk burgerschap is bewezen, wordt u ingeschreven in het 'Wachtregister' en in het bezit gesteld van uw aanvraag voor een bewijs van inschrijving. Vanaf dat moment heeft u een periode van 3 maanden om alle vereiste documenten in te dienen, tenzij u ze onmiddellijk kunt geven. In dat geval ontvangt u een voorlopig document ter staving van uw inschrijving (bijlage 8ter) dat 45 dagen geldig is.
 • Verblijfscontrole: de politie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controle. Een buurtagent komt naar het opgegeven adres om uw werkelijke aanwezigheid vast te stellen. Als de controle positief is, wordt u geregistreerd op het adres en in het 'Vreemdelingenregister'.
 • EU-kaart: wanneer u uw registratie (bijlage 8ter) hebt verkregen en de controle op het adres positief is, kunt u een afspraak maken om uw EU-kaart te bestellen.

 • Nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden) die voldoet aan de Externe site ICAO-normen
 • Akte van burgerlijke stand waaruit de familierelatie blijkt (geboorteakte of huwelijksakte)
  Opgelet: het document moet origineel zijn, gelegaliseerd/geapostilleerd (indien vereist) in het land waar het is afgegeven + vertaling door een beëdigd vertaler indien het document niet in het Frans of het Nederlands is opgesteld
 • In het geval van een minderjarige die zich slechts bij één van beide ouders vestigt: bewijs van ouderlijk gezag of ouderlijke machtiging

26 euro

De dienst Vreemdelingenzaken beslist binnen 6 maanden na indiening over uw aanvraag als alle vereiste documenten zijn verstrekt en de inschrijving op het opgegeven adres positief is.

ZIE OOK