Good Move Vijfhoek: alles over het nieuwe circulatieschema

Op 16 augustus 2022 wordt een nieuw circulatieschema ingevoerd in de Vijfhoek, het stadscentrum van Brussel. Dat nieuwe circulatieschema is de lokale uitvoering van Good Move, het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Stad Brussel wil uw wijk toegankelijker, aangenamer en veiliger maken voor alle verplaatsingswijzen (te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto). Via een aantal specifieke interventies zorgt de Stad Brussel ervoor dat uw auto of bestelwagen vlotter op zijn bestemming aankomt. Dankzij dit nieuwe circulatieschema en het nieuwe parkeerreglement worden de bezoekers van de Vijfhoek met behulp van bestemmingslussen naar de dichtstbijzijnde parking geleid.

Uitgebreide analyses hebben aangetoond dat een derde van het verkeer in de Vijfhoek transitverkeer is dat niet voor de Vijfhoek bestemd is. Dat leidt tot luchtvervuiling, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en files. Door het transitverkeer te beperken, bijvoorbeeld door zones met beperkte toegang en aanpassingen van de rijrichtingen of eenrichtingsverkeer, maakt de Stad de straten aangenamer en veiliger voor bezoekers, gebruikers, scholieren en bewoners.

Volgende video toont het plan Good Move Vijfhoek (de video bevat gesproken tekst en ondertitels in het Nederlands en een achtergrondmuziek):

Kaart circulatieschema Vijfhoek

De maatregelen van Good Move voorkomen dat doorgaand verkeer de woongebieden binnenkomt. Het gaat om maatregelen zoals veranderingen van rijrichting, het inrichten van kleine voetgangerszones of het aanleggen van zones met beperkte toegang of busbanen.

Bekijk op de interactieve kaart wat er verandert voor uw traject (klik op de pijltjesknop linksboven om de kaart in volledig scherm te openen):

Download de kaarten:

Plan uw route

Met de auto, de fiets of te voet: via de app Anyways kan u uw toekomstige route uitstippelen voor na de invoering van het nieuwe circulatieschema. Duid uw punt van vertrek en aankomst aan op de kaart of voer uw adres in bovenaan in de zoekbalk. U krijgt de afstand en de duur van het traject te voet, met de fiets of met de auto. Voor fietsers is er een 'directe route' die de kortste afstand aanduidt, en een 'comfortroute' die kasseiwegen zo veel mogelijk vermijdt:

Voor de ideale route met het openbaar vervoer:

Broekstraat

Zone met beperkte toegang met een inzinkbaar paaltje, kant van de Kleine Ring. Toegang tot de spoed van het ziekenhuis behouden, zowel voor ambulances en taxi’s als voor patiënten.

Hoogstraat

Hoogstraat tussen J. Stevens en Keizerslaan wordt een voetgangerszone, met een doorgang voor bussen en spoeddiensten.

IJzerplein

Komende van de Diksmuidelaaan en komende van de Handelskaai: verplicht naar rechts richting de tunnel. De Willebroekkaai blijft bereikbaar via de Kleine Ring.

Jonkersstraat

Zone met beperkte toegang: fietsers, bussen, taxi’s, mensen met garage en hulpdiensten kunnen door.

Kanonstraat - Broekstraat

Een verkeersfilter om de schoolomgeving veiliger te maken.
Voetgangers, fietsers, mensen met garages en hulpdiensten kunnen door.

Kapellestraat

Verbinden van Kapellemarkt met het skatepark. Beperkte toegang: spoeddiensten en bussen kunnen door op een voorbehouden baan.

Koningsstraat

Verkeersfilter die zorgt dat enkel bussen, trams, fietsers en hulpdiensten door kunnen.

Naamsestraat

Project te ontwikkelen in dialoog met de wijk en handelaars om het transitverkeer te verminderen.

Oeverpoort

Verlengen van voetgangersgebied tussen Marguerite Duras en Oeverpoort.

Onderrichtsstraat

Verbreding van het Leuvenseplein waardoor een lus ontstaat van de Onderrichtsstraat naar de IJzerenkruisstraat.

Oud Korenhuis, Eikstraat, Stoofstraat en de Villersstraat

Plein en aangrenzende straten worden voetgangerszone. Verbinding met het historische centrum

Papenvest

Gedeeltelijke voetgangerszone, voorzien na heraanleg in het kader van het Schoolcontract.

Ravensteinstraat, Twaalfapostelenstraat en Warandeberg

Voetgangerszone gepland na herinrichting van de Houtmarkt.

Rijkeklarenstraat

Schoolstraat tussen Sint-Kristoffel en Van Artevelde.

Sint-Katelijneplein

Wordt enkelrichting. Automobilisten die van de kaaien komen, moeten verplicht linksaf de Lakensestraat in.

Spiegelstraat - Valkstraat

Voetgangerszone of zone met beperkte toegang gepland na de herinrichting in het kader van het Duurzame Wijkcontract Marollen.

Stalingradlaan

Enkelrichting vanaf Kleine Ring en vanaf Rouppeplein, in tegengestelde richting, voorzien in het kader van de heraanleg en in overleg met de buurt.

Ursulinenstraat

Omdraaien van de enkelrichting, om zo de straten van de wijken rond Stalingrad en Rouppe autoluw te maken.

Van Arteveldestraat en Dansaertstraat

Van Artevelde tussen Dansaert en Zespenningenstraat: omdraaien van enkelrichting, tegenrichting voorbehouden aan bus/fiets/taxi.
Dansaert: eenrichtingsverkeer van Van Artevelde tot Oude Graanmarkt, met in tegengestelde richting een strook voor bus/fiets/taxi.

Varkensmarkt

Enkelrichting vanaf Locquenghienstraat richting Léon Lepagestraat.
Stad uitrijden via Dansaertstraat en de Kleine Ring.

Vlaamsesteenweg, Oppemstraat en Sleutelstraat

Zone met beperkte toegang met een inzinkbaar paaltje in Vlaamsesteenweg, ter hoogte van Léon Lepage. Bewoners, handelaars, leveranciers, garagehouders en spoeddiensten kunnen door.

Voldersstraat

Eenrichting van Kleine Ring tot Gierstraat, en van Lemonnier tot Gierstraat in tegengestelde richting, om de snelheidsovertredingen te verminderen.

Vrijheidsplein

Verbreding van het plein en beperkte doorgang. De hulpdiensten kunnen door.

Zennestraat

De centrale berm wordt vergroot en wordt een plein. Toegang tot garages en voor de hulpdiensten blijft behouden.

Zespenningenstraat

Beperkte toegang tot het Fontainasplein. Spoeddiensten en bus kunnen door op busbaan.

De Vijfhoek is één van de 8 Good Move-mazen op het grondgebied van de Stad Brussel. Zo'n maas is een grote wijk waarbinnen het doorgaand verkeer verminderd wordt en waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen: met de auto, met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet.

In bepaalde straten verandert bijvoorbeeld de rijrichting. De bedoeling is om het verkeer dat niet per se in de wijk moet zijn, via de assen daarbuiten naar zijn bestemming te leiden of naar één van de openbare parkings.

Het leven, shoppen, wandelen in de wijk wordt zo een pak aangenamer. De wijken worden veiliger, groener en de luchtkwaliteit gaat erop vooruit.

De Vijfhoek blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer, zoals plaatselijk verkeer, leveranciers of mensen die hun auto op een parking in het stadscentrum willen parkeren.

Om tot zo'n maas te komen, luistert de Stad Brussel naar bewoners, handelaars en bezoekers bij de diagnose en de evaluatie van het circulatieschema. Meer info over het participatietraject:

De Stad Brussel heeft in de maand maart verschillende wijkvergaderingen georganiseerd om de burgers te informeren over het nieuwe circulatieschema. Hier vindt u alle presentaties van deze vergaderingen:

De Burgemeester, de Schepenen en de mobiliteitsexperts van de Stad Brussel nodigen u uit op woensdag 15 juni voor een laatste vergadering over de wijzigingen in de hele Vijfhoek:

Februari - augustus 2021: diagnosefase (hoe de Vijfhoek aangenamer, bereikbaarder,… maken?)

Vanaf februari 2021: bepalen van de evaluatiecriteria (hoe het circulatieschema evalueren?)

  • Consultatieronde met inwoners, handelaars en bezoekers van de Vijfhoek om na te denken over de evaluatie van de impact van het nieuwe circulatieschema

September 2021 - september 2022: circulatiemaatregelen bepalen (waar de verkeersrichting veranderen?)

  • Voorstelling van de maatregelen: september 2021
  • Buurtvergaderingen om inwoners, handelaars en bezoekers van de Vijfhoek te informeren over de nieuwe circulatiemaatregelen in hun buurt: maart 2022

16 augustus 2022: invoering van het nieuwe circulatieschema in de Vijfhoek

Vanaf september 2022: evaluatie van het nieuwe circulatieschema (hoe ervaren Brusselaars het nieuwe circulatieschema? Wat gaat goed en wat kan beter?)

Zin om op de hoogte te blijven van Good Move Vijfhoek? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief via:

U krijgt dan maandelijks nieuws rond het project:

Affiches

Video's

Posts voor sociale media

Scholen en crèches

Paaltjes

Hebt u vragen? Of info nodig? Bel het nummer 0800 35 230 (open van maandag tot vrijdag van 9u tot 18u).

ZIE OOK