Heraanleg Centraal Station en omgeving

Wat is het?

Het metrostation Centraal Station verandert de komende jaren volledig. Aan het einde van de werken, die op 1 maart 2022 begonnen, krijgt het station een heel ander gezicht. De werken vinden plaats in fasen om overlast tot een minimum te beperken en de doorstroming van de metro nooit te onderbreken.

Meer info:

Met welk doel?

Het doel van de grondige renovatie van het metrostation Centraal Station is het hoofd bieden aan de huidige behoeften van de reizigers. Het station wordt niet langer een loutere doorgangsplaats, maar een echte levendige ruimte. De nadruk ligt op modernisering, meer ruimte, meer licht, een betere doorstroming, comfort en toegankelijkheid.

Omliggende straten en verbinding boven- en benedenstad

Zodra de werken van de MIVB aan het station zijn voltooid, start de Stad Brussel met de heraanleg van de aangrenzende assen:

Heraanleg Centraal Station en omgeving
© STIB-MIVB

Evolutie

Ontwikkeling