Heraanleg centrale lanen: nieuwe werkuren

In september 2017 werd het officiële startsein gegeven voor de heraanleg van de centrale lanen. Om burgers en gebruikers zo snel mogelijk van een groener, leefbaarder en aangenamer stadscentrum te kunnen laten genieten, heeft de Stad Brussel beslist om de uitvoering van het project te versnellen.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft daarom toestemming gegeven om de werkuren uit te breiden: voortaan mag er gewerkt worden op weekdagen en tijdens het weekend van 6u tot 18u. Tot nu toe was de uitvoering van werken enkel toegestaan op weekdagen tussen 7u en 16u. Hoewel het werktempo fors wordt opgeschroefd, werd aan de aannemer gevraagd om alles in het werk te stellen om de eventuele overlast te beperken.

Ter herinnering, de werken aan het De Brouckèreplein (langs de kant van het UGC-bioscoopcomplex) en het gedeelte van de Anspachlaan tussen de Grétrystraat en de Wolvengracht zouden midden 2018 klaar moeten zijn.

Vragen over de werken?

Gemaakt 14/02/2018 (bewerkt op 07/05/2018)

ZIE OOK

Heraanleg centrale lanen: nieuwe werkuren