Heraanleg Meudonpark

Het Meudonpark in Neder-Over-Heembeek wordt binnenkort gerenoveerd. De start van de werken is gepland voor 2023.

Het is de bedoeling om het Meudonpark aan te passen en te verbeteren, rekening houdend met de behoeften van de buurt, de toegankelijkheid, het historische karakter van het gebied en de hoge natuurwaarde ervan.

Raadplegen van bewoners

Tijdens de verschillende fasen (van de diagnose tot het indienen van het voorontwerp voor de stedenbouwkundige vergunning) raadpleegt de Stad Brussel ook de bewoners. Meer info:

Externe site Meudonpark

Gemaakt 01/12/2021 (bewerkt op 27/09/2023)
Heraanleg Meudonpark