Heraanleg rondpunt Reper-Vreven

Wat is het?

Heraanleg van gevel tot gevel van het rondpunt tussen de Reper-Vrevenstraat, de Stevens-Delannoystraat en de Félix Sterckxstraat. Het stukje rotonde tussen de Reper-Vrevenstraat en de Félix Sterckxstraat wordt geknipt voor autoverkeer waardoor er een echt plein ontstaat.

Heraanleg rondpunt Reper-Vreven

Met welk doel?

Het rondpunt in het hart van de wijk tussen Houba, Heizel en Sobieski oogt vandaag grijs en mist een invulling en identiteit. De inrichting van deze publieke ruimte stamt uit een andere tijd en laat een groot potentieel onbenut.

Om een echt plein te kunnen creëren, gaan we de ruimte die voorhanden is herverdelen: het stukje rondpunt tussen de Reper-Vrevenstraat en de Félix Sterckxstraat wordt een voetgangerszone, de circulatie in de wijk wordt herdacht en de 10 parkeerplaatsen op het plein worden geschrapt.

In de plaats komt een plein op gelijkvloerse hoogte met veel kleur, stadsmeubilair en een gevarieerde vergoening om de biodiversiteit op te krikken. Volgende invullingen zijn voorzien:

 • een speelzone
 • fietsnietjes
 • een Velobox
 • een fietsreparatiestation
 • een waterfonteintje
 • 2 ingegraven glasbakken
 • verschillende zitelementen
 • een boekenruilkast
 • plaats voor terrassen
 • nieuwe verlichting
 • verschillende soorten planten en struiken
 • 13 nieuwe bomen en behoud van de bestaande bomen

Ontmoeting met de buurt

Op 24 juni 2019 gaven we een presentatie van het voorontwerp in de refter van de Kakelbontschool in de Reper-Vrevenstraat 100. Buurtbewoners, ouders van leerlingen uit nabije scholen en het buurtcomité Triangle stelden hun vragen en gaven hun opmerkingen.

Op 17 oktober 2019 stelden we een nieuw plan voor aan de buurt in de gemeentelijke basisschool Emile Bockstael in de Heizelstraat 104.

Heraanleg Reper-VrevenHeraanleg Reper-Vreven

Verkeer en parking

In de huidige situatie zijn er 10 parkeerplaatsen en 1 parking voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) op het plein. In de nieuwe heraanleg worden de 10 reguliere parkeerplaatsen op het plein geschrapt. De parking voor PBM wordt behouden en er komt een leveringszone ter hoogte van de supermarkt. Alle 98 parkeerplaatsen in de aangrenzende straten blijven behouden.

Nieuwe circulatie:

Heraanleg Reper-VrevenHeraanleg Reper-Vreven

Materialen en aanplanting

Om het gevoel van één ruimte te creëren, gebruiken we één enkel materiaal voor de hele perimeter. Het plein, de straat en het trottoir worden aangelegd in gekleurde betonelementen (grijs, zwart en blauw) in verschillende afmetingen en met afwisselende voegen. De speelzone op het plein wordt aangelegd in een rood rubber materiaal geschikt om vallen en schokken op te vangen.

Voor de aanplanting is gekozen voor soorten die de biodiversiteit opkrikken en het hele jaar bloeien. De bestaande bomen worden allemaal behouden en er komen 13 nieuwe bomen, waaronder 4 fruitbomen.

Heraanleg Reper-Vreven

Timing, procedure en werken

De vergunningsaanvraag voor de heraanleg werd in mei 2020 ingediend bij het Gewest en werd in november 2020 volledig verklaard. In het kader van de procedure werd begin 2021 een openbaar onderzoek en een Overlegcommissie georganiseerd.

Zoals bij elk project van heraanleg krijgen eerst de nutsmaatschappijen de kans om hun voorzieningen te vernieuwen. In dit geval is dat Sibelga, dat de straatverlichting zal vernieuwen. Zij starten deze ingrepen gelijktijdig met de werken van de Stad.

De werken van heraanleg zullen 80 werkdagen in beslag nemen.

Meer info:

Heraanleg rondpunt Reper-Vreven

Evolutie

Lancering