Hernieuwing accounts wifi.brussels

Binnenkort vindt een migratie van het technisch platform van Wifi.brussels plaats. Alle gebruikers van deze gratis wifi moeten daarna een nieuwe account aanmaken.

De migratie is nodig om de dienst te verbeteren. De gewijzigde en vereenvoudigde procedure voor het aanmaken van de account zal beschikbaar zijn via:

Gemaakt 18/09/2019 (bewerkt op 26/09/2019)
Hernieuwing accounts wifi.brussels