Hoeve Den Bels

Wat is het?

De hoeve Den Bels is een geklasseerde site die sinds 2004 in onbruik is. De boerderij die getuigt van het landelijke leven van Neder-Over-Heembeek krijgt een grondige renovatie. De Stad Brussel stelt voor om de site van de hoeve Den Bels volledig te restaureren en op te knappen door er nieuwe eigentijdse functies aan te geven.

Met welk doel?

Het project zoals gepresenteerd in de vergunningsaanvraag omvat de creatie van:

  • een nieuwe plaats voor kinderopvang: permanente opvang van 10 peuters door professionals met aandacht voor de noden van elk kind
  • een sociaal-economisch restaurant zoals Hazewee in Laken: gerechten worden gemaakt met lokaal geteelde groenten en fruit
  • een plaats voor senioren: een ruimte voor (intergenerationele) ontmoetingen
  • een boomgaard en een moestuin voor de verschillende diensten van de Hoeve Den Bels
Hoeve Den Bels

Evolutie

Ontwerp